பத்தல பத்தல பாடல் வரிகள்

Movie Vikram-2022
படம் விக்ரம்-2022
Music Anirudh Ravichander
Lyricist Kamal Haasan
Singers         Kamal Haasan,
Anirudh Ravichander
Year 2022
ஆண் : பத்தல பத்தல குட்டியும் பத்தல
புட்டியும் பத்தல மத்தளம்
அட்றா டேய்
சுத்த மத்தளம் அட்றா டேய்
ஆண் : அட்றா
ஆண் : ஆண்டவரே நீ ஏத்தி பாடு
ஆண் : தோ பாரு
ஆண் : குத்துற கும்மான் குத்துல கொம்மா
பெத்த புள்ள நீ செத்துருவடா டேய்
நீ உதார் உடாதே மவனே
ஆண் : இவன் உட்டாலக்கடி ஜாணு
இது முடிச்சமிக்கி பிரேமு
ஒண்ணா நம்பர் சொக்கா திருடி
பிளேடு பக்கிரி மாமே
ஆண் : அது சரக்கு அடிக்கும் சோமு
இவன் சுண்டி சோறு சீனு
வெள்ள பவுடர் கோடு போட்டு
மூக்குறிஞ்சும் டீமு
ஆண் : டேய் …
பட்டி டிங்கரிங் செய்யாத
கெட்ட பொம்பளைய நம்பி
ஏமாந்து புடாத தாராந்து புடாத
இத நக்கினு குட்றா டேய்
அத தொட்டுனு துன்ட்றா டேய்
நீ எத்தினி குட்ச்சாலும்
இங்க பட்டினி கூடாதே
ஆண் : டேய் என்ன என்ன டா ஆட வுட்டு பாக்குறீங்ளா
சி ஆடே ..
பாஸ்…
ஆண் : கஜானாலே காசில்லே
கல்லாலையும் காசில்லே
காய்ச்சல் ஜொரம் நெறைய வருது
தில்லாலங்கடி தில்லாலே
ஆண் : ஒன்றியத்தின் தப்பாலே
ஒண்ணியும் இல்ல இப்பாலே
சாவி இப்போ திருடன் கையில
தில்லாலங்கடி தில்லாலே
ஆண் : எரி கொளம் நதிய கூட
ப்ளாட்டு போட்டு வித்தாக்கா
நாறி பூடும் ஊரு ஜனம்
சின்ன மழ வந்தாக்கா
ஆண் : ஒய்யாரமா தலுக்கா
ஒதுங்கி போற கண்ணால
எறங்கி வந்து வேல பாரு
நாடு மாறும் தன்னால
ஆண் : குள்ள நரி மாமு
ஆண் : கெடுப்பது இவன் கேம்மு
குளம் இருந்தும் வலதளத்தில
ஜாதி பேசும் மீமு
ஊசி போடு மாமே
வீங்கிகிதா பம்மு
பல்லா பல்லே பல்லா பல்லே
பல்லா பல்லே பாம்மு
ஆண் : டேய் அத உட்டு ஒழிடா
டேய் ஒரு குத்து உடுடா டேய்
பட்டா எவன் எதிர்த்தாலும்
கெத்தா எட்டி மிதிடா டேய்
ஆண் : இத நக்கினு குட்றா டேய்
அத தொட்டுனு துன்ட்றா டேய்
நீ எத்தினி குட்ச்சாலும்
இங்க பட்டினி கூடாதே
ஆண் : பாஸ்
வா மா ஜானகி கூவு
ஆண் : பத்தல பத்தல குட்டியும் பத்தல பத்தல
ஆண் : குத்துற கும்மான் குத்துல கொம்மா
பெத்த புள்ள நீ செத்துருவடா டேய்
நீ உதார் உடாதே …
ஆண் : மவனே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *