இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை பாடல் வரிகள்

Movie Namma Veettu Pillai
படம் நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை
Music D. Imman
Lyrics Arunraja Kamaraj
Singers         D. Imman
Year 2019

குழு : ஹா….ஹா….ஹா….ஹா….ஹா….

குழு : எப்போது சீரும்
புது வீரம் நெஞ்சில் துள்ள ஹே
தப்பாது நியாயம்
இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

குழு : கெத்தாக மாறும்
இவன் பேர கத்தி சொல்ல ஹே
சொத்தாக சேரும்
இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

குழு : …………………………………….

குழு : ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா

குழு : ஹா………ஹா

குழு : ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா

குழு : ஹா………ஹா…….ஹா…..ஹா…..

குழு : முட்டாத வானம்
இவன் அன்புக்கு ஒரே எல்லை ஹே
கட்டாத காளை
இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

குழு : மச்சான வெல்ல
இவன் முன்ன யாரும் இல்ல ஹே
பண்பால மிஞ்சும்
இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

குழு : ……………………………………..

குழு : ஹா………ஹா…….ஹா…..ஹா…..
ஹ்ம்ம் ம்ம் ம்ம் ம்ம்ம்
ஹோய் ஹோய் ஹோய் ஹோய்

குழு : ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா

குழு : எப்போது சீரும்
புது வீரம் நெஞ்சில் துள்ள ஹே
தப்பாது நியாயம்
இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

குழு : கெத்தாக மாறும்
இவன் பேர கத்தி சொல்ல ஹே
சொத்தாக சேரும்
இவன் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஹே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *