கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன் பாடல் வரிகள்

Movie Sri Murugan
படம் ஸ்ரீ முருகன்
Music S. M. Subbaiah Naidu and
S. V. Venkatraman
Lyricist Papanasam Sivan
Singers         U. R. Jeevarathinam
Year 1946
பெண் : கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன்
கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன்
திருக்கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன்
கோலாகலக் குமர வேலா
கோலாகலக் குமர வேலா
திருக்கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன்….
 
பெண் : நாலா மறைசொல் ஞான சக்திஸ்வரூபா
ஸ்வரூபா…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…
நாலா மறைசொல் ஞான சக்திஸ்வரூபா
நாலா மறைசொல் ஞான சக்திஸ்வரூபா
கலந்த வள்ளி தெய்வானை இருவரும்
 
பெண் : கலந்த வள்ளி தெய்வானை இருவரும்
ஞானியர் புகழ் இரு சக்திகளல்லவோ
ஞானியர் புகழ் இரு சக்திகளல்லவோ
 
பெண் : நான் விரும்பும் வண்ணம் மாமயில் வாகன்
 
பெண் : உன் கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன்
திருக்கோலம் கண் குளிரக் கண்டேன்…

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *