இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும் பாடல் வரிகள்

Movie Name Ispade Rajavum Idhaya Raniyum
Movie Name (in Tamil) இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும்
Movie Director Ranjit Jeyakodi
Starring Harish Kalyan,
Shilpa Manjunath
Music Sam C. S.
Year 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *