ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி பாடல் வரிகள்

Movie Name  Madhurey
திரைப்பட பெயர் மதுர
Music Vidyasagar
Lyricist Pa. Vijay
Singer Karthik and Sayanora Philip
Year 2004

ஆண் : ஐஸ் கட்டி ஐஸ்
கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா

பெண் : மீன் குட்டி மீன்
குட்டி நெஞ்சுக்குள்
குதிக்குது நீ வந்து
மீசை வெச்சா

ஆண் : ஓ ரெண்டு ரெண்டாய்
உடைத்தாய் என்னை உடைத்தாய்

பெண் : நண்டு நண்டாய்
கடித்தாய் வந்து கடித்தாய்

ஆண் : துண்டு துண்டாய்
இனித்தாய் எங்கும் இனித்தாய்
நீ வந்து கண் அடித்தாய்

ஆண் : ஐஸ் கட்டி ஐஸ்
கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா
வெச்சா வெச்சா

பெண் : மீன் குட்டி மீன்
குட்டி நெஞ்சுக்குள்
குதிக்குது நீ வந்து
மீசை வெச்சா

பெண் : உன்னுடைய
ஆசைகளை ஆடையாய்
தைத்துகுடு அப்படியே
வெக்கம் கொள்ள அணிவேனே

ஆண் : உன்னுடைய
முத்தங்களை கோப்பையிலே
ஊற்றிகுடு சொட்டு கூட மிச்சம்
இன்றி குடிப்பேனே

பெண் : ஜில்லுனு
சிலிர்க்குதடா ஒன்னாலே
சல்லென வியர்க்குதடா
தன்னாலே

ஆண் : ஆண் மனம்
மலருதடி உன்னாலே
ஐவிரல் அதிருதடி தன்னாலே

பெண் : சந்தோஷ
கலவரம்டா ஓஹோ

ஆண் : ஐஸ் கட்டி ஐஸ்
கட்டி ஓஹோ உள்ளுக்குள்
உருளுது ஓஹோ நீ வந்து
கன்ன வெச்சா ஓஹோ
வெச்சா வெச்சா ஓஹோ

பெண் : மீன் குட்டி மீன்
குட்டி ஓஹோ நெஞ்சுக்குள்
குதிக்குது ஓஹோ நீ வந்து
மீசை வெச்சா ஓஹோ

பெண் : ………………………………

ஆண் : நூறு மைல்
வேகத்திலே புயல் வந்து
நெஞ்சுகுள்ள மையம் கொண்டு
தாக்குதடி உன்னாலே

பெண் : குட்டி குட்டி
ஏவுகனை மாறி மாறி
வந்து வந்து வெட்கத்துல
மோதுதடா உன்னாலே

ஆண் : சக்கரை ஆலையும்
நீ உன் மீது அக்கறை
கொண்டவன் நான் இப்போது

பெண் : வானியல் வல்லுநன்
நீ என் மீது ஆய்வுகள்
செய்வதெல்லாம் எப்போது

ஆண் : கண்ணாடி
கன்னியல்லவோ ஓ

ஆண் : ஐஸ் கட்டி ஐஸ்
கட்டி உள்ளுக்குள் உருளுது
நீ வந்து கன்ன வெச்சா

பெண் : மீன் குட்டி மீன்
குட்டி நெஞ்சுக்குள்
குதிக்குது நீ வந்து
மீசை வெச்சா

ஆண் : ஓ ரெண்டு ரெண்டாய்
உடைத்தாய் என்னை உடைத்தாய்

பெண் : நண்டு நண்டாய்
கடித்தாய் வந்து கடித்தாய்

ஆண் : துண்டு துண்டாய்
இனித்தாய் எங்கும் இனித்தாய்
நீ வந்து கண் அடித்தாய்

பெண் : ………………………………

Tags: Madhurey, Madhurey Songs Lyrics, Madhurey Lyrics, Madhurey Lyrics in Tamil, Madhurey Tamil Lyrics, மதுர, மதுர பாடல் வரிகள், மதுர வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *