அஞ்சாதே ஜீவா பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Jodi
திரைப்பட பெயர் ஜோடி
Music A.R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Sirkazhi G. Sivachidambaram and Swarnalatha
Year 1999

பெண் : ஜீவா ஜீவா
ஆண் : ஓஓஓ……
பெண் : ஜீவா ஜீவா

பெண் : அஞ்சாதே ஜீவா
நெஞ்சோடு வா வா ஆனந்த
பூவே அன்பே வா ஜல்
அஞ்சாதே ஜீவா நெஞ்சோடு
வா வா ஆனந்த பூவே அன்பே வா

ஆண் : { என்னை கொள்ளையிட்டு
போகும் அழகே வா என்னை
கொன்றுவிட்டு போகும் மலரே
வா வாழ்க்கையின் உயிரே வா
வா வா வா ஜீவா ஜீவா } (2)

பெண் : பூக்களையே ஆயுத்தமாய்
கொண்டவன் நீதானே பூவிாிந்து
என்னுயிரை கொன்றவன் நீதானே
என் உயிருக்குள் சுரக்கின்ற ஊற்றே வா
பெண் ரகசியம் அறிகின்ற காற்றே வா
தேவைகள் தீா்க்கிற தேவா தேவா வா

ஆண் : ஒரு பூவுக்குள்
வசிக்கிற நிலவே வா
என் போா்வைக்குள்
அடிக்கிற வெயிலே வா
ஒரு புன்னகை பூக்கும்
பூவே வா ஜீவா ஜீவா

ஆண் : ஓஓஓஓஓ

ஆண் : { காதல் இல்லாத
நகரம் அது காற்று இல்லாத
நரகம் } (2)

பெண் : காற்று இல்லாத
இடமும் அட காதல்
தொியாமல் நுழையும்

ஆண் : கண்ணில் மணியாகி
உன்னில் உயிராகி காதல்
யோகம் கொண்டாட வேண்டும்

பெண் : சந்திர மண்டலம்
எல்லாம் நாம் தாவி
விளையாடவேண்டும்

ஆண் : ஒன்பது கிரகம்
தாண்டி நாம் ஓடி
விளையாட வேண்டும்

பெண் : வானம் முடியும்
முடியாது காதல் பயணம்

ஆண் : என்னை கொள்ளையிட்டு
போகும் அழகே வா என்னை
கொன்றுவிட்டு போகும் மலரே
வா வாழ்க்கையின் உயிரே வா
வா வா வா ஜீவா ஜீவா

பெண் : என் உயிருக்குள்
சுரக்கின்ற ஊற்றே வா
பெண் ரகசியம் அறிகின்ற
காற்றே வா தேவைகள்
தீா்க்கிற தேவா தேவா வா

ஆண் : ………………………………

பெண் : அஞ்சாதே ஜீவா
நெஞ்சோடு வா வா ஆனந்த
பூவே அன்பே வா ஜல்
அஞ்சாதே ஜீவா நெஞ்சோடு
வா வா ஆனந்த பூவே அன்பே வா

ஆண் : ஓஓஓஓஓ

ஆண் : காதல் தப்பென்று
சொல்ல அது கெட்ட சொல்
ஒன்றும் அல்ல காதல்
தப்பென்று சொல்ல அது
கெட்ட சொல் ஒன்றும் அல்ல

பெண் : இரவு நேரத்து
போாில் நீ என்னை
எப்போது வெல்ல

ஆண் : பெண்மை தோற்றாலும்
ஆண்மை தோற்றாலும் முடிவில்
இருவரும் ஒன்றாக வேண்டும்

பெண் : ஒவ்வொரு காலையின்
போதும் உன் மாா்பில் நான்
தூங்க வேண்டும்

ஆண் : காலங்கள் முடிகின்ற
போதும் உன்னை நெஞ்சில்
நான் தாங்க வேண்டும்

பெண் : மீண்டும் மீண்டும்
நாம் காதல் ஜென்மம்
காணலாம்

ஆண் : என்னை கொள்ளையிட்டு
போகும் அழகே வா பெண் : ஜீவா ஜீவா
என்னை கொன்றுவிட்டு
போகும் மலரே வா
வாழ்க்கையின் உயிரே வா
வா வா வா ஜீவா ஜீவா

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Jodi, Jodi Songs Lyrics, Jodi Lyrics, Jodi Lyrics in Tamil, Jodi Tamil Lyrics, ஜோடி, ஜோடி பாடல் வரிகள், ஜோடி வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *