வாராயோ தோழி பாடல் வரிகள்

Movie Name  Jeans
திரைப்பட பெயர் ஜீன்ஸ்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Shahul Habib, Sonu Nigam, Sangeetha and Harini
Year 1998

பெண் : ………………………

ஆண் : ………………………

ஆண் : வாராயோ தோழி
வாராய் என் தோழி வா
வந்து லூட்டியடி

ஆண் : வாரேவா தோழி
வயசான தோழி வாய்
விட்டு சீட்டியடி

பெண் : அன்புக்கு நீ
அரிச்சுவடி அன்னைக்கு
மேல் செல்லமடி

பெண் : மழலையில் நான்
சாய்ந்தபடி முதுமையிலும்
வேண்டுமடி

ஆண் : ஏ பாட்டி என்
ஸ்வீட்டி நீ இன்னும்
பீயூட்டி பீயூட்டியடி

ஆண் : வாராயோ தோழி
வாராய் என் தோழி வா
வந்து லூட்டியடி ஓ யே

ஆண் : வாரேவா தோழி
வயசான தோழி வாய்
விட்டு சீட்டியடி

ஆண் : ஜீன்ஸ் எல்லாம்
மாட்டிக்கோ லிப்ஸ்டிக்கு
போட்டுக்கோ பொய் பேசும்
நரையெல்லாம் மைபூசி
மாத்திக்கோ ஓ

பெண் : அடி ஆத்தி என்ன
கூத்து என் வயசு பாதி
போச்சு

ஆண் : கிளின்டன் நம்பர்
போட்டு தாரேன் கிளு
கிளுப்பாக ஐ லவ் யூ நீ
சொல்லிவிடு

பெண் : யார் நீ என்றால்
மிஸ் வோ்ல்ட் அல்ல
மிஸ் ஆல் என்றே
சொல்லிவிடு

ஆண் : ஓ யே

ஆண் : வாராயோ தோழி
வாராய் என் தோழி வா
வந்து லூட்டியடி ஓ
ஹோ ஓ

ஆண் : வாரேவா தோழி
வயசான தோழி வாய்
விட்டு சீட்டியடி

பெண் : ………………………

பெண் : கம்ப்யூட்டர் பாட்டுக்கு
கரகாட்டம் நீ ஆடு

ஆண் : எம் டிவி சேனலில்
சஷ்டி கவசம் நீ பாடு ஹோ

ஆண் : டூ பீஸ் உட போட்டு
சன் பாத்து எடு பாட்டி டிஸ்னி
லேண்டில் வாசல் தெளிச்சி
அரிசி மாவுக் கோலம் போட
வா பாட்டி

ஆண் : நடு ரோட்டில் ஒரு
கடைய போட்டு வட சுட்டு
விக்கணும் ஒரு வாட்டி
ஓ யே

ஆண் : வாராயோ தோழி
வாராய் என் தோழி வா
வந்து லூட்டியடி ஓ
ஹோ ஓ

ஆண் : வாரேவா தோழி
வயசான தோழி வாய்
விட்டு சீட்டியடி யே
ஹே யே

பெண் : அன்புக்கு நீ
அரிச்சுவடி அன்னைக்கு
மேல் செல்லமடி

பெண் : மழலையில் நான்
சாய்ந்தபடி முதுமையிலும்
வேண்டுமடி

ஆண் : ஓ யே

பெண் : வாராயோ தோழி
வாராய் என் தோழி வா
வந்து லூட்டியடி

ஆண் : ஓ ஹோ ஓ

பெண் : வாரேவா தோழி
வயசான தோழி வாய்
விட்டு சீட்டியடி யே
ஹே யே

Tags: Jeans, Jeans Songs Lyrics, Jeans Lyrics, Jeans Lyrics in Tamil, Jeans Tamil Lyrics, ஜீன்ஸ், ஜீன்ஸ் பாடல் வரிகள், ஜீன்ஸ் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *