தைய்யா தைய்யா பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Uyire
திரைப்பட பெயர் உயிரே
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Sukhwindher Singh and Subha
Year 1998

பெண் : காட்டு வழியே
ஹு கரிச்சான் குருவிகளா
பாதகத்தி காத்திருக்கா
மனச அறிவீர்களா
காட்டு வழியே
ஹு கரிச்சான் குருவிகளா

ஆண் : தக்க தைய தைய
தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் : தக்க தைய தைய
தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் : நெஞ்சு உச்சு
கொட்டித் தவிக்குது
தைய தையா
உயிர் தத்துகெட்டு தவிக்குது தையா
ஒரு பச்சைகுயில் பறந்தது
தையா தையா
நெஞ்சில் அச்சம்
கெட்டு தவிக்குது தையா

ஆண் மற்றும் பெண் :
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

குழு : அவள் கண்களோடு
இருநூறாண்டு
மூக்கின் அழகோடு முன்நூறாண்டு
அவள் அழகின் கதகதப்பில்
ஆண்டு ஐநூறு
ஆண் : வாழவேண்டும் தையா தையா

ஆண் மற்றும் பெண் :
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் : {ஒறு பார்வையிலே என்னை
உறைய வைத்தாய்
சிறு புன்னகையால் என்னை
உருக வைத்தாய்} (2)

ஆண் : அட நான் என்ற ஆணவம்
அழிய வைத்தாய்
உன் பார்வையிலே
என்னை பணிய வைத்தாய்

ஆண் : என் ஆறடி
உயரத்தை அபகரித்தாய்
உன் காலடியில்
என்னை கனிய வைத்தாய்
என் ஆறடி உயரத்தை அபகரித்தாய்
உன் காலடியில்
என்னை கனிய வைத்தாய்

பெண் : மழை பூமிக்கு வருமுன்பு
மறைந்ததை போல்
அந்த மாய மகள் இன்று
மறைந்து விட்டால்

ஆண் : நான் பார்த்துவிட்டால்
ஒரு வீழ்ச்சிவரும்
நீ பார்த்துவிட்டால்
ஒரு மோட்சம் வரும்
எந்தன் முதலும் முதலும் நீ
முடிவும் முடிவும் நீ

ஆண் மற்றும் பெண் :
முதலும் முதலும் நீ
முடிவும் முடிவும் நீ….
முதலும் முதலும் நீ
முடிவும் முடிவும் நீ

ஆண் : ஒரு மலையில் நான் கண்ட
மாணிக்கமா
என்மனதில் உந்தன் ஆதிக்கமா
இது ஒருநாள் இருநாள் நீடிக்குமா
இல்லை உயிரின்
மூலத்தைப் பாதிக்குமா….

ஆண் : நெஞ்சு உச்சு
கொட்டித் தவிக்குது
தைய தையா
உயிர் தத்துகெட்டு தவிக்குது தையா
ஒரு பச்சைகுயில்
பறந்தது தையா தையா
நெஞ்சில் அச்சம்
கெட்டு தவிக்குதுதையா

ஆண் மற்றும் பெண் :
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் : ஒரு வானவில் இரு முறை
வருவதில்லை
அது வந்து போன ஒரு
சுவடும் இல்லை
ஒரு தண்டவாள ரயில் தாண்டி
போன குயில்
பாடி போன குரல் குறைவதில்லை
பெண் : அது பாடி போன
குரல் குறைவதில்லை

ஆண் : {உன்னால் என் மனம்
அடைந்தது பாதி
உன்னால் என் மனம்
இழந்தது பாதி} (2)

ஆண் : காதல் ஜோதியே
வாழ்வின் மீதியே
தேவதை நீ மெய்யா பொய்யா

பெண் : தக்க தைய தைய
தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் : நெஞ்சு உச்சு
கொட்டித் தவிக்குது
தைய தையா
உயிர் தத்துகெட்டு தவிக்குது தையா
ஒரு பச்சைகுயில்
பறந்தது தையா தையா
நெஞ்சில் அச்சம்
கெட்டு தவிக்குது தையா

ஆண் மற்றும் பெண் :
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

குழு : அவள் கண்களோடு
இருநூறாண்டு
மூக்கின் அழகோடு முன்நூறாண்டு
அவள் அழகின் கதகதப்பில்
ஆண்டு ஐநூறு
ஆண் : வாழவேண்டும் தையா தையா

ஆண் மற்றும் பெண் :
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் மற்றும் பெண் :
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

ஆண் : தக்க தைய தைய
தையா தையா
தக்க தைய தைய தையா தையா

Tags: Uyire, Uyire Songs Lyrics, Uyire Lyrics, Uyire Lyrics in Tamil, Uyire Tamil Lyrics, உயிரே, உயிரே பாடல் வரிகள், உயிரே வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *