நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Uyire
திரைப்பட பெயர் உயிரே
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer S. Janaki
Year 1998

பெண் : நெஞ்சினிலே
நெஞ்சினிலே நெஞ்சினிலே
நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே
நாணங்கள் என் கண்ணிலே

குழு : { கொஞ்சிரி தஞ்சிக்
கொஞ்சிக்கோ முந்திரி
முத்தொளி சிந்திக்கோ
மஞ்சளி வர்ணச் சுந்தரி
வாவே தாங்கின்னக்கத்
தகதிமியாடும் தங்க
நிலாவே ஹோய் } (2)

பெண் குழு : { தங்கக்
கொலுசல்லி கொலுங்
குயில்லல்லி மாரன
மயில்லல்லி } (2) ஹோய்

பெண் : { நெஞ்சினிலே
நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே
நாணங்கள் என் கண்ணிலே
சிவந்ததே என் மஞ்சளே
கல்யாணக் கல்யாணக் கனவு
என் உள்ளே } (2)
நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே

பெண் : { ஓரப் பார்வை
வீசுவான் உயிரின் கயிறில்
அவிழ்குமே } (2)
செவ்விதழ் வருடும்போது
தேகத்தங்கம் உருகுமே
உலகின் ஓசை அடங்கும்போது
உயிரின் ஓசை தொடங்குமே
வான் நிலா நாணுமே முகில்
இழுத்துக் கண் மூடுமே

பெண் : நெஞ்சினிலே
நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே
நாணங்கள் என் கண்ணிலே
சிவந்ததே என் மஞ்சளே
கல்யாணக் கல்யாணக் கனவு
என் உள்ளே நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே

குழு : ஹேய் குருவாரி
கிளியே குருவாரி கிளியே
{ குக்குரு குக்குரு கூவிக்
குருகிக் குன்னிமனத்தை
ஊயல் ஆடிக் கூடுவகுக்கிக்
கூட்டு விழிக்கின்னே
மாறன் நின்னைக் கூகிக்
குருகிக் கூட்டு விழிக்கின்னே } (2)

பெண் குழு : { தங்கக்
கொலுசல்லி கொலுங்
குயில்லல்லி மாரன
மயில்லல்லி } (2) ஹோய்

பெண் : குங்குமம் ஏன்
சூடினேன் கோலமுத்தத்தில்
கலையத்தான் கூறைப்பட்டு
ஏன் உடுத்தினேன் கூடல்
பொழுதில் கசங்கத்தான்

பெண் : மங்கைக் கூந்தல்
மலர்கள் எதற்கு கட்டில்மேலே
நசுங்கத்தான் தீபங்கள் அணைப்பதே
புதிய பொருள் நாம் தேடத்தான்

குழு : நெஞ்சினிலே
நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே
நாணங்கள் என் கண்ணிலே
சிவந்ததே என் மஞ்சளே
கல்யாணக் கல்யாணக் கனவு
என் உள்ளே நெஞ்சினிலே
நெஞ்சினிலே ஊஞ்சலே

Tags: Uyire, Uyire Songs Lyrics, Uyire Lyrics, Uyire Lyrics in Tamil, Uyire Tamil Lyrics, உயிரே, உயிரே பாடல் வரிகள், உயிரே வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *