சந்தோச கண்ணீரே பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Uyire
திரைப்பட பெயர் உயிரே
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer A. R. Rahman, Anuradha,
Year 1998

ஆண் : ம்ம்…..
இரு பூக்கள் கிளை மேலே
ஒரு புயலோ மலை மேலே
உயிர் ஆடும் திகிலாலே
என் வாழ்வின் ஓரம் வந்தாயே
செந்தேனே……

ஆண் : இரு பூக்கள் கிளை மேலே
ஒரு புயலோ மலை மேலே
உயிர் ஆடும் திகிலாலே
என் வாழ்வின் ஓரம் வந்தாயே
செந்தேனே……

ஆண் : கண்ணீரே கண்ணீரே
சந்தோஷக் கண்ணீரே…கண்ணீரே
தேடித் தேடித் தேய்ந்தேனே
மீண்டும் கண்முன் கண்டேனே
பெண்ணே பெண்ணே
பெண்ணே பெண்ணே
பேசாய் பெண்ணே
கண்ணே கண்ணே
காணாய் கண்ணே
கண்ணீரே…

ஆண் : கண்ணீரே கண்ணீரே
சந்தோஷக் கண்ணீரே…. கண்ணீரே
தேடித் தேடித் தேய்ந்தேனே
மீண்டும் கண்முன் கண்டேனே
பெண்ணே பெண்ணே
பெண்ணே பெண்ணே
பேசாய் பெண்ணே
கண்ணே கண்ணே
காணாய் கண்ணே
கண்ணீரே…

குழு : ……………………………………….

ஆண் : ம்ம்……ம்ம்…
உன் பார்வை பொய்தானா
பெண்ணென்றால் திரைதானா
பெண் நெஞ்சே சிறைதானா
சரிதானா…..

ஆண் : பெண் நெஞ்சில்
மோகம் உண்டு
அதில் பருவத் தாபம் உண்டு
பேராசைத்தீயும் உண்டு
ஏன் உன்னை ஒளித்தாய் இன்று

ஆண் : புதிர் போட்ட
பெண்ணே நில் நில்
பதில் தோன்றவில்லை சொல் சொல்

ஆண் : கல்லொன்று
தடை செய்த போதும்
புல்லொன்று புதுவேர்கள் போடும்
நம் காதல் அது போல மீறும்
கல்லொன்று தடைசெய்த போதும்
புல்லொன்று புதுவேர்கள் போடும்
நம் காதல் அது போல மீறும்
கண்ணில் கண்ணில் கண்ணீர்
இன்ப கண்ணீரே

ஆண் : தேடித் தேடித் தேய்ந்தேனே
மீண்டும் கண்முன் கண்டேனே
பெண்ணே பெண்ணே
பெண்ணே பெண்ணே
பேசாய் பெண்ணே
கண்ணே கண்ணே
காணாய் கண்ணே
கண்ணீரே….

ஆண் : ம்ம்……ம்ம்…
பால் நதியே நீ எங்கே
வரும் வழியில் மறைந்தாயோ
பல தடைகள் கடந்தாயோ
சொல் கண்ணே

ஆண் : பேரன்பே உந்தன் நினைவு
என் கண்ணைச் சுற்றும் கனவு
இது உயிரைத் திருடும் உறவு
உன் துன்பம் என்பது வரவு

ஆண் : யே.. மர்ம ராணி நில் நில்
ஒரு மௌன வார்த்தை
சொல் சொல்

ஆண் : உன்னோடு நான் கண்ட பந்தம்
மண்ணோடு மழை கொண்ட சொந்தம்
காய்ந்தாலும் அடி ஈரம் எஞ்சும்….
உன்னோடு நான் கண்ட பந்தம்
மண்ணோடு மழை கொண்ட சொந்தம்
காய்ந்தாலும் அடி ஈரம் எஞ்சும்…
கண்ணில் கண்ணில் கண்ணீர்
இன்ப கண்ணீரே

குழு : சந்தோஷக் கண்ணீரே
சந்தோஷக் கண்ணீரே
சந்தோஷக் கண்ணீரே
சந்தோஷக் கண்ணீரே

ஆண் : தேடித் தேடித் தேய்ந்தேனே
மீண்டும் கண்முன் கண்டேனே
பெண்ணே பெண்ணே
குழு : தேடித் தேடித் தேய்ந்தேனே
மீண்டும் கண்முன் கண்டேனே
பெண்ணே பெண்ணே
ஆண் : பெண்ணே பெண்ணே
பேசாய் பெண்ணே
குழு : பெண்ணே பெண்ணே
பேசாய் பெண்ணே
ஆண் : கண்ணே கண்ணே
காணாய் கண்ணே
குழு : கண்ணே கண்ணே
காணாய் கண்ணே
ஆண் : கண்ணீரே… குழு : கண்ணீரே…
ஆண் : கண்ணீரே கண்ணீரே
சந்தோஷக் கண்ணீரே கண்ணீரே……..

Tags: Uyire, Uyire Songs Lyrics, Uyire Lyrics, Uyire Lyrics in Tamil, Uyire Tamil Lyrics, உயிரே, உயிரே பாடல் வரிகள், உயிரே வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *