சிங் ஸ்விங் பீல் மூவ் க்ரூவ் பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Moodu Pani
திரைப்பட பெயர் மூடுபனி
Music Ilayaraja
Lyricist Viji Manuel
Singer Kalyan
Year 1980

ஆண் : { சிங் ஸ்விங்
பீல் மூவ் க்ரூவ்
ஷேக் வித் மீ பேபி } (2)

ஆண் : கெட் எ மூவ்
ஆன் மேக் மீ டர்ன்
ஆன் ஜஸ்ட் லைக்
எவ்ரிபடி ஆன் தி
ப்ளோர்

ஆண் : { சிங் ஸ்விங்
பீல் மூவ் க்ரூவ் ஷேக்
வித் மீ பேபி } (2)

ஆண் : { ஸ்விங் வித்
மீ நவ் ஐ வில் ஷோ
யூ ஹௌ சிங் வித்
மீ நவ் ஐ வில் ஷோ
யூ ஹௌ

ஆண் : பீப் பாப் பீப்
பாப் போப் பாப் பீப்
பாப் போப் பாப்
பேபி } (2)

ஆண் : { சிங் ஸ்விங்
பீல் மூவ் க்ரூவ் ஷேக்
வித் மீ பேபி } (2)

பெண் : ஆஹான்

ஆண் : மூவ் மீ அரவுண்டு
ராக் இன் த்ரூ தி சவுண்ட்
மூவ் மீ அரவுண்டு ராக்
இன் த்ரூ தி சவுண்ட்

ஆண் : பீப் பாப் பீப்
பாப் போப் பாப் பீப்
பாப் போப் பாப் பேபி

ஆண் : ரைட் த்ரூ தி
நைட் பீலிங் ரதர்
டைட் ரைட் த்ரூ
தி நைட் பீலிங்
ரதர் டைட்

ஆண் : பீப் பாப் பீப்
பாப் போப் பாப் பீப்
பாப் போப் பாப் பேபி

ஆண் : { சிங் ஸ்விங்
பீல் மூவ் க்ரூவ் ஷேக்
வித் மீ பேபி } (2)

ஆண் : கெட் எ மூவ்
ஆன் மேக் மீ டர்ன்
ஆன் ஜஸ்ட் லைக்
எவ்ரிபடி ஆன் தி
ப்ளோர்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Moodu Pani, Moodu Pani Songs Lyrics, Moodu Pani Lyrics, Moodu Pani Lyrics in Tamil, Moodu Pani Tamil Lyrics, மூடுபனி, மூடுபனி பாடல் வரிகள், மூடுபனி வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *