பச்சமல பூவு பாடல் வரிகள்

Movie Name  Kizhakku Vasal
திரைப்பட பெயர் கிழக்கு வாசல்
Music Ilayaraja
Lyricist R.V. Udhaya Kumar
Singer Mano
Year 1990

ஆண் : { பச்ச மலப்பூவு
நீ உச்சி மல தேனு
குத்தங்குறை ஏது நீ
நந்தவனத் தேரு } (2)

ஆண் : அழகே பொன்னுமணி
சிரிச்சா வெள்ளிமணி கிளியே
கண்ணுறங்கு தூரி தூரி ஹோய்

ஆண் : பச்ச மலப்பூவு
நீ உச்சி மல தேனு
குத்தங்குறை ஏது நீ
நந்தவனத் தேரு

ஆண் : { காத்தோடு
மலராட கார்குழலாட
காதோரம் லோலாக்கு
சங்கதி பாட } (2)

ஆண் : மஞ்சளோ தேகம்
கொஞ்ச வரும் மேகம்
அஞ்சுகம் தூங்க கொண்டு
வரும் ராகம்

ஆண் : நிலவ வான்
நிலவ நான் புடிச்சு
வாரேன் குயிலே
பூங்குயிலே பாட்டெடுத்துத்
தாரேன் ஹோய்

ஆண் : பச்ச மலப்பூவு
நீ உச்சி மல தேனு
குத்தங்குறை ஏது நீ
நந்தவனத் தேரு

ஆண் : அழகே பொன்னுமணி
சிரிச்சா வெள்ளிமணி கிளியே
கண்ணுறங்கு தூரி தூரி ஹோய்

ஆண் : பச்ச மலப்பூவு
நீ உச்சி மல தேனு
குத்தங்குறை ஏது நீ
நந்தவனத் தேரு

ஆண் : { பூநாத்து முகம்
பார்த்து வெண்ணிலா
நாண தாளாமல் தடம்
பாா்த்து வந்த வழி போக } (2)

ஆண் : சித்திரத்துச்
சோல முத்துமணி
மாலை மொத்ததுல
தாரேன் துக்கமென்ன
மானே

ஆண் : வண்ணமா
வானவில்லில் நூலெடுத்து
வாரேன் விண்ணிலே நூல்
புடிச்சு சேல தச்சுத் தாரேன்
ஹோய்

ஆண் : பச்ச மலப்பூவு
நீ உச்சி மல தேனு
குத்தங்குறை ஏது நீ
நந்தவனத் தேரு

ஆண் : அழகே பொன்னுமணி
சிரிச்சா வெள்ளிமணி கிளியே
கண்ணுறங்கு தூரி தூரி ஹோய்

ஆண் : பச்ச மலப்பூவு
நீ உச்சி மல தேனு
குத்தங்குறை ஏது நீ
நந்தவனத் தேரு

Tags: Kizhakku Vasal, Kizhakku Vasal Songs Lyrics, Kizhakku Vasal Lyrics, Kizhakku Vasal Lyrics in Tamil, Kizhakku Vasal Tamil Lyrics, கிழக்கு வாசல், கிழக்கு வாசல் பாடல் வரிகள், கிழக்கு வாசல் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *