ஓடு ஓடு ஆடு பாடல் வரிகள்

Movie Pushpa
படம் புஷ்பா
Music Devi Sri Prasad
Lyricist Viveka
Singers         Benny Dayal
Year 2021
ஆண் : தந்தானே தானே நானே நா னே
தந்தானே தானே நானே நா னே
தந்தானே தணி நாரி நானே
தந்தானே தணி நாரி நானே
 
குழு : {ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா } (4)
 
ஆண் : வெளிச்சத்த திண்ணுது காடு
குழு : வெளிச்சத்த திண்ணுது காடு
 
ஆண் : காட்ட திண்ணுது ஆடு
குழு : காட்ட திண்ணுது ஆடு
 
ஆண் : ஆட்டை திண்ணுது புலி
குழு : ஆட்டை திண்ணுது புலி
 
ஆண் : இதுதாண்டா பசி
குழு : இதுதாண்டா பசி
 
குழு : ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
 
ஆண் : புலிய திண்ணுது சாவு
சாவ திண்ணுது காலம்
காலத்த துண்ணுது காளி
இதுதான் மகா பசி
 
குழு : ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
 
ஆண் : நிக்காம தொரத்தும் ஒண்ணு
அட சிக்காம பறக்கும் ஒண்ணு
மாட்டிட்டா இது செத்துச்சு
மாட்டாட்டி பசியில அது செத்துச்சி
 
ஆண் : ஒரு ஜீவனுக்கிங்கே பசி வந்தா
ஒரு ஜீவன் நிச்சயம் பலி தாண்டா
 
குழு : ஹேய் ஓடு ஓடு ஆடு
புலி வந்தாக்கா அதிரும் காடே ஓய்..
 
ஆண் : மீனுக்கு புழுதான் வலை
பறவைக்கு தானிய வலை
நாய்க்கு எலும்பே வலை
மனுசனுக்கு ஆசையே வலை
 
குழு : ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
 
அனைவரும் : ஹ்ம்ம் …ஹ்ம்ம்….
 
ஆண் : பன்னாரி அம்மன் கோயிலு
பலியா ஆடு கோழி கேக்குது
கத்தியும் ரத்தமும் பூசுது
சாமிக்கு தட்சணை கொடு வரம் தர
இதுதான் விதியின் யாத்திர
 
குழு : ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
ஆ ஆ ஆ அஹ ஹா
 
ஆண் : எளைச்சவன் பாடு திண்டாட்டம்
இதுதான் உலகின் வேதம்
வலுத்தவன் பாடு கொண்டாட்டம் என்பது
காலம் சொல்லும் பாடம்
 
ஆண் : பசியின் முன்னே தெரியாது
நீதி நியாயம்
பலம் இருக்கும் ஆளோட
கையில் ராஜ்ஜியம்
 
குழு : ஹேய் ஓடு ஓடு ஆடு
புலி வந்தாக்கா அதிரும் காடு ஓய்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *