மகான் பாடல் வரிகள்
Movie Name  Mahaan
திரைப்பட பெயர் மகான்
Movie Director Karthik Subbaraj
Starring Vikram, Dhruv Vikram, Simran, Bobby Simha
Music Santhosh Narayanan
Year 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *