மத்தள பாற மேல கோரனாரு பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Captain Miller
திரைப்பட பெயர் கேப்டன் மில்லர்
Music G. V. Prakash Kumar
Lyricist Umadevi
Singer Deva, Santosh Hariharan and Alexander Babu
Year 2024

ஆண் : மத்தள பாற மேல
கோரனாரு
மாதங்கமா நின்னாரு
கோரனாரு

ஆண் : எட்டூறு எல்லை தாண்டி
கோரனாரு
எக்காலம் தட்டினாறு
கோரனாரு

ஆண் குழு : கொள்ளையாடும் கூட்டத்த
கொள்ளும் பகை கூட்டத்த
கொடல உருவி மாலையாபோட்டு
காவகாத்து நின்னாரு

ஆண் குழு : மத்தள பாற மேல
கோரனாரு
மாதங்கமா நின்னாரு
கோரனாரு

ஆண் குழு : எட்டூறு எல்லை தாண்டி
கோரனாரு
எக்காலம் தட்டினாறு
கோரனாரு

ஆண் குழு : கோட்டை கோபுரம் தந்தாலும்
கோடி சுகத்த தந்தாலும்
சேனை காக்கும் வீர கோரன்
உன்ன போல வேறாரு

ஆண் குழு : கூட்ட கலைக்கும் கூட்டங்கள்
சூழ்ச்சி செய்து தான் வந்தாலும்
ஆழபேரலையா போலெழுந்து
ஆடும் தாண்டவ கோன் யாரு

ஆண் குழு : கோரனாரு
எங்கள் கோரனாரு

ஆண் குழு : மத்தள பாற மேல
கோரனாரு
மாதங்கமா நின்னாரு
கோரனாரு

ஆண் குழு : எட்டூறு எல்லை தாண்டி
கோரனாரு
எக்காலம் தட்டினாறு
கோரனாரு

ஆண் குழு : மத்தள பாற மேல
கோரனாரு
மாதங்கமா நின்னாரு
கோரனாரு

ஆண் குழு : எட்டூறு எல்லை தாண்டி
கோரனாரு
எக்காலம் தட்டினாறு
கோரனாரு

Tags:  Captain Miller Captain Miller Songs Lyrics Captain Miller Lyrics,  Captain Miller Lyrics in Tamil Captain Miller Tamil Lyrics கேப்டன் மில்லர்,  கேப்டன் மில்லர் பாடல் வரிகள்,  கேப்டன் மில்லர் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *