காற்றிலே நேரம் மெல்ல பறக்க பாடல் வரிகள்

Movie Mudhal Nee Mudivum Nee
படம் முதல் நீ முடிவும் நீ
Music Darbuka Siva
Lyricist Kaber Vasuki
Singers         Nakul Abhyankar
Year 2022
ஆண் : காற்றிலே நேரம் மெல்ல பறக்க
வழி போக்கிலே ஆசை கூடி கிடக்க
வானம் விரியும் நமக்காகவே
காணா கனவெல்லாம் உருவாக்கவே
 
ஆண் : வளர்கிறதே வாழ்வின் பிறை
மனதினிலே நட்பின் நிறை
தடுக்கத்திலே என்னை அழை
வருவேன் பல நடை
 
ஆண் : விளையாடி விழுந்தே
பல பாடம் கூட தழும்பாகும்
விரைந்தோடி தழுவும்
பல நட்பாலே காயம் இதமாகும்
 
ஆண் : அடி மனதில் இனிக்கிறதே
நானும் நீயும் இணைந்தாலே
பிரியும் நம் வழி
எனினும் அன்பென்றும் நெஞ்சில் குறையாதே
 
ஆண் : கனவுகளின் காலத்திலே
கரம் கொடுத்த நண்பர்களே
யுகம் கடக்கும் விண்மீன் ஒளி
நம்மை போல் மின்மினி
 
ஆண் : நேற்று போலே இப்போது இல்லை இனி
காற்றும் ஏனோ திசை மாறுது
வேகம் முக்கி திக்காது
தடைகளை உடை வழி தனி
 
ஆண் : …………………………..
 
ஆண் : காற்றிலே நேரம் மெல்ல பறக்க
வழி போக்கிலே ஆசை கூடி கிடக்க
அரும்பு பகை முடிந்த கதை
பாதை இங்கே நிறைவாக
பிரிந்தும் நம் வழி
தொடரும் அன்பென்றும் நெஞ்சில் அலையாக
 
ஆண் : வளர்கிறதே வாழ்வின் பிறை
மனதினிலே நட்பின் நிறை
தடுக்கத்திலே என்னை அழை
வருவேன் பல நடை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *