எனக்கு மட்டும் ஏன் பாடல் வரிகள்

Movie My Dear Bootham
படம் மை டியர் பூதம்
Music D. Imman
Lyricist Yuga Bharathi
Singers         Nakash Aziz
Year 2022
ஆண் : எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
 
ஆண் : வாழ்க்க என்ன தான் வச்சு செய்யுதே
என்ன நான் பண்ணுவேனோ
ஓ மை காடே
மாசம் முப்பது நாளும் சிக்கலு
எங்க நான் ஒடுவேனோ
ஷோ மை ரோடே
 
ஆண் : நான் ஒன்னு ரெண்டு கூட்டி
சொல்லுரதுக்குள்ளே
கணக்கே கடுப்பாச்சே
ஏன் என்ன திட்டுறாங்க
தப்பு சொல்லுறாங்க
எனக்கே வெருப்பசே..
 
ஆண் : போதும் போதும் பாவமே நானே
தேம்பியே தனியா அழுதேனே
 
ஆண் : எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
 
ஆண் : எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
 
ஆண் : வாழ்க்க என்ன தான் வச்சு செய்யுதே
என்ன நான் பண்ணுவேனோ
ஓ மை காடே
மாசம் முப்பது நாளும் சிக்கலு
எங்க நான் ஒடுவேனோ
ஷோ மை ரோடே
 
ஆண் : கண்ணா கட்டுதே
காதடைக்குதே
சொல்லு சொல்லு எந்த சாமி வந்து
என்ன காப்பாத்தும்
கல்லு கட்டுதே
காலம் நிக்குதே
ஐயோ ஐயோ நெஞ்சுக்குள்ள
நிதம் நிதம் போராட்டம்
 
ஆண் : ரெக்க விருச்சு சுத்தி பறக்க
எனக்கும் ஆச ஆச இருக்கே
வின்ன மறைச்சு என்ன தடுக்க
கழுத்தில் போடுறாங்க சுருக்கே
 
ஆண் : நக்கல் செய்யும் ஆள பாத்தா
காண்டு ஏறுதே
குத்தம் சொல்லும் ஊரு வாய
பேக்க தோணுதே
 
ஆண் : நா ஒத்தையா நிக்குறேன்
சத்தமா கத்துறேன்
ஓ மை காடே
 
ஆண் : எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
 
ஆண் : எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
 
ஆண் : வாழ்க்க என்ன தான் வச்சு செய்யுதே
என்ன நான் பண்ணுவேனோ
ஓ மை காடே
மாசம் முப்பது நாளும் சிக்கலு
எங்க நான் ஒடுவேனோ
ஷோ மை ரோடே
 
ஆண் : நான் ஒன்னு ரெண்டு கூட்டி
சொல்லுரதுக்குள்ளே
கணக்கே கடுப்பாச்சே
 
ஆண் : ஏன் என்ன திட்டுறாங்க
தப்பு சொல்லுறாங்க
எனக்கே வெருப்பாச்சே
 
ஆண் : போதும் போதும் பாவம் நானே
தேம்பியே தனியா அழுதேனே
 
ஆண் : எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்
எனக்கு மட்டும்
ஏன் ஏன் ஏன் ஏன்
ஏன் ஏன் இப்படி எல்லாம்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *