மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர் பாடல் வரிகள்

Movie Beast
படம் பீஸ்ட்
Music Anirudh Ravichander
Lyricist Vivek
Singers         Anirudh Ravichander
Year 2022

ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : திரை தீ பிடிக்கும் வெடி வெடிக்கும்
ஒருத்தன் வந்தா பட நடுங்கும்
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : வசனம் …………………
 
ஆண் : அவன் மேல் இடிக்கும் கூட்டம் எல்லாம்
தோல்வி மட்டும் பழகிடணும்
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : பல பேரின் மொகமா
நின்னு ஆடுற புலி தானே
 
ஆண் : வெளயாட நெனச்சா
உன் விதி முடிப்பானே
 
ஆண் : சில பேரின் பெயர் தான்
ஒரு ஆளுமை பெருமானே
 
ஆண் : ஒரு வீரன் தடமே
நீ காயம் வாங்குற எடமே
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : எவன் வாழணும்
எவன் போகணும்
அதை யோசிச்சு முடிஞ்சா நெருங்கணும்
 
ஆண் : தனி ராணுவம்
அடி ஆயுதம்
அலசாதனி கொப்பன் அவன்தானே
 
ஆண் : உன்ன போலவே ஒரு ஆள
எந்த காலமும் அடையாதே
இந்த பேர் புகழ் முடியாதே
இன்னும் ஏறுமே
 
ஆண் : பல பேரின் மொகமா
நின்னு ஆடுற புலி தானே
 
ஆண் : வெளயாட நெனச்சா
உன் விதி முடிப்பானே
 
ஆண் : சில பேரின் பெயர் தான்
ஒரு ஆளுமை பெருமானே
 
ஆண் : ஒரு வீரன் தடமே
நீ காயம் வாங்குற எடமே
 
ஆண் : திரை தீ பிடிக்கும் வெடி வெடிக்கும்
ஒருத்தன் வந்தா பட நடுங்கும்
 
ஆண் : அவன் மேல் இடிக்கும் கூட்டம் எல்லாம்
தோல்வி மட்டும் பழகிடணும்
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்
 
ஆண் : மீனர் லோனர் ஸ்ட்ராங்கர்
கேன் யு ஃபீல் தி பவர் டெரர் ஃபயர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *