அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே பாடல் வரிகள்

Movie Gulu Gulu
படம் குலு குலு
Music Santhosh Narayanan
Lyricist Vivek
Singers         Dhee
Year 2022
பெண் : இன்பங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
தொட்டில் ஆகுது மானுடம்
தித்திப்பாகுது ஆழ்மனம்
திட்டம் இல்லா ஒரு காரணம்
 
பெண் : நாளை தூக்கி தேனில் தோய்த்ததார்
நாழி மீது கோலம் யார்
பாலை மீது பாலை வார்த்ததார்
நீள வானின் பாலம் யார்
 
பெண் : பூவைத்தான் நிலாவில் இறைத்தான்
தடாக கீற்றில் நீந்தி போனேன்
மீனைத்தான் நிலாவில் இறைத்தான்
நிலவள்ளி தின்று விண்மீன் ஆகிறேன்
 
பெண் : அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே
அன்பரே புன்னகைகள் சேர்த்தவரே
அன்பரே பேருந்திலே பாட்டிவரே
அன்பரே சன்னல் வழி காற்றிவரே
 
பெண் : ஏலோ ஏலேலோ
ஏலோ ஏலேலோ
 
பெண் : என்றுமில்லா ஒரு ஏக்கமோ
கனவில் வரும் தூக்கமோ
இயல்பாய் ஒரு தாக்கமோ
உன்னதமாய் உயிர் தேக்கமோ
 
பெண் : அண்டை வீட்டு தேநீர் வாசமோ
ஆறு போன்ற நேசமோ
பக்கம் நின்றும் தூர தேசமோ
பாதி பூவின் பாசமோ
 
பெண் : பூவைத்தான் நிலாவில் இறைத்தான்
தடாக கீற்றில் நீந்தி போனேன்
மீனைத்தான் நிலாவில் இறைத்தான்
நிலவள்ளி தின்று விண்மீன் ஆகிறேன்
 
பெண் : அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே
அன்பரே புன்னகைகள் சேர்த்தவரே
அன்பரே பேருந்திலே பாட்டிவரே
அன்பரே சன்னல் வழி காற்றிவரே
 
பெண் : பத்தவச்சானே பிம்பத்த தொட்டு
முத்தமிட்டு போக நெனச்சானே
எந்த திருப்பம் நிகழும் போது
நிகழ்ந்தானோ
 
பெண் : சொல்லாம அவன் உள்ள வந்த
வேகம் போல ரெண்டு பங்கா போவான்
அவ கைதொடல கண் குலுக்கி போவானே
 
பெண் : தொடரும் நாரணா
தொலைய துடிப்பானா
நதியில் தெரிவானா
நொடியில் மறைவானா
 
பெண் : கதையை தொடர்வானா
கண் மாயம் செய்த மானா
சில நிமிட ஆலம்பனா
நிதம் தெய்கின்ற நினைவா
 
பெண் : நினைவாழிக்குள் அலையா
இதுவாவது நிஜமா
என் கனவா நம் சந்திப்புக்குள்
நெஞ்சம் செய்யும் நாடகங்களா
அதில் திரை விழுமா
 
பெண் : அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே
அன்பரே புன்னகைகள் சேர்த்தவரே
அன்பரே பேருந்திலே பாட்டிவரே
அன்பரே சன்னல் வழி காற்றிவரே
 
பெண் : அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே
ஏலோ ஏலேலோ
அன்பரே புன்னகைகள் சேர்த்தவரே’
ஏலோ ஏலேலோ
அன்பரே பேருந்திலே பாட்டிவரே
ஏலோ ஏலேலோ
அன்பரே சன்னல் வழி காற்றிவரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *