வான் மேகம் பொழியும் பாடல் வரிகள்

Movie Vasantha Mullai
படம் வசந்த முல்லை
Music Rajesh Murugesan
Lyricist Viveka
Singers         Shakthisree Gopalan,
Vijay Yesudas and
Rajesh Murugesan
Year 2022

பெண் : வான் மேகம் பொழியும் கார்காலம்

பயணம் நீயும் நானும் போகலாம்
ஆகாயம் நமது கை தூரம்
பறவை போலே நாமும் மாறலாம்
 
பெண் : உன்னோடு வந்தாலே
உலகம் வேறு வண்ணம்
ஊஞ்சலாடும் நெஞ்சம் தான
கண்ணாலும் சொல்லாலும்
பேசி தீர்த்த பின்னும்
பேசதோன்றும் இன்னும் தான
 
ஆண் : கொஞ்சம் நேரம் நீ இல்லாமல் போனாலும்
நெஞ்சம் தள்ளாடி கண்ணாடி தூளாகும்
எந்தன் காதோரம் வேண்டும் உன் சுவாசம்
கண்ணே உன்னாலே கண்டேனே சந்தோசம்
 
ஆண் : கொஞ்சம் நேரம் நீ இல்லாமல் போனாலும்
நெஞ்சம் தள்ளாடி கண்ணாடி தூளாகும்
எந்தன் காதோரம் வேண்டும் உன் சுவாசம்
எங்கே வாழ்ந்தாலும் நீதானே என் தேசமே
 
பெண் : ஹோ ஓ ஓ ஓ……….
 
ஆண் : ஓராயிரம் வானவில்
அசைவின் தாலாட்டிலே தூங்குதே
உலகமே வாசமாகுதே
சந்தோஷ சாரல் வீசுதே
காதலின் சாலையில் நாட்கள் போகுதே
 
ஆண் : நீ போதும் அருகிலே
மழலை போல் ஆவேன் நொடியிலே
உன் தோளில் சாயும் நேரமே
என் பாரம் யாவும் தீருமே
விடா மழை அதில் குடை
உன் பார்வை போதுமே
 
ஆண் : கொஞ்சம் நேரம் நீ இல்லாமல் போனாலும்
நெஞ்சம் தள்ளாடி கண்ணாடி தூளாகும்
எந்தன் காதோரம் வேண்டும் உன் சுவாசம்
கண்ணே உன்னாலே கண்டேனே சந்தோசம்
 
ஆண் : கொஞ்சம் நேரம் நீ இல்லாமல் போனாலும்
நெஞ்சம் தள்ளாடி கண்ணாடி தூளாகும்
எந்தன் காதோரம் வேண்டும் உன் சுவாசம்
எங்கே வாழ்ந்தாலும் நீதானே என் தேசமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *