உண்மை எது பொய் எது பாடல் வரிகள்

Movie Saaho
படம் சகோ
Music M. Ghibran
Lyrics Madhan Karky
Singers         Shankar Mahadevan, Swetha Mohan
Year 2019

பெண் : ஆஅ…..ஹ….ஆ…..
ஆஅ….ஹா….ஆஅ…..
ஆ…ஹ….ஆஅ….ஹா…..ஹா…..

பெண் : ஒரு பாதி மெய் என்பதா
மறு பாதி பொய் என்பதா
அவை ரெண்டும் ஒன்றே என….ஆ….
என் கண்கள் பொய் சொல்லுதா

ஆண் : கனவெல்லாம் மெய் என்பதா
நிஜமெல்லாம் பொய் என்பதா
அவை ரெண்டும் ஒன்றே என….ஆ….
என் நெஞ்சம் மெய் சொல்லுதா

பெண் : உண்மை எது பொய் எது
சொல்லிடு அன்பே
உண்மை எது பொய் எது…..

ஆண் : உண்மை எது பொய் எது
சொல்லிடு அன்பே
உண்மை எது பொய் எது…..

பெண் : ஆஅ…..ஹ….ஆ…..
ஆஅ….ஹா….ஆஅ…..
ஆ…ஹ….ஆஅ….ஹா…..ஹா…..

பெண் : இதன் முன்னே காண விழா
தொலைகின்றேன் ஏன் காதலா
பொய் என்னும் வான் மீதிலே….ஏ….
மெய் என்றா தோன்றும் நிலா

ஆண் : இள ஊதா விண்ணின் ஒளி
விழி ரெண்டில் என் காதலில்
மெய் என்னும் கார் ஒன்றிலே….ஏ….
பொய் என்ற கீச்சும் கிளி

பெண் : உண்மை எது பொய் எது
சொல்லிடு அன்பே
உண்மை எது பொய் எது…..

ஆண் : உண்மை எது பொய் எது
சொல்லிடு அன்பே
உண்மை எது பொய் எது…..

பெண் : ஆஅ…..ஹ….ஆ…..
ஆஅ….ஹா….ஆஅ…..
ஆ…ஹ….ஆஅ….ஹா…..ஹா…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *