தித்திப்பா பாடல் வரிகள்

Movie Ayngaran
படம் ஐங்கரன்
Music G. V. Prakash Kumar
Lyrics Vivek (lyricist)
Singers         G. V. Prakash Kumar
Year 2019
 
குழு : ஹு ஹு வோஹ்
ஹு ஹு வோஹ்
ஆண் : தித்திப்பா தித்திப்பா தித்திப்பா….ஆ….
மின்னலின் நேரடி சந்திப்பா…..ஆஅ
மூச்சை தாக்கி மூர்ச்சை ஆக்கி
ஏதோ தூவும் மாய நொடி
வீசும் காற்றில் பேசும் கீற்றாய்
ஏதோ சொல்லும் நீள முடி
உன் காதின் ஓரம் நீயும் தீண்ட
நாடே ஏங்கி தாவுதடி
ஆண் : தித்திப்பா தித்திப்பா தித்திப்பா….அஆஅ….
மின்னலின் நேரடி சந்திப்பா…..அஆஅ…..
மூளை தாக்கி ஊமை ஆக்கி
ஏதோ தூவும் மாய நொடி
மூச்சை தாக்கி மூர்ச்சை ஆக்கி
எங்கோ கொண்டு சேர்க்குதடி
ஆண் : உன்னை தாங்கும் திமிரோடு
எனை பார்க்கும் கால் அணியே
உன்னை பார்த்த சிறு நேரம்
அது வாழ்வின் சாதனையே
ஆண் : கொஞ்சம் நீ நில்லு……ஹோ ஓ ஓ
எங்கும் போகாதே…..ஹோ ஓ ஓ
ஓடி சென்று ஊரை கூட்டி
உன்னை காட்ட வேண்டுமே
குழு : ஹ்ம்ம் ஹு ஹு வோஹ்
ஹ்ம்ம் ஹு ஹு வோஹ்
ஆண் : கவிழாமல் விழி ரெண்டும்
முறைத்துன்னை பார்க்குதடி
எழில் காட்டில் எது உண்மை
இது இன்மை கேட்க்குதடி
ஆண் : பாறை போல் நின்றேன்….ஹோ ஓ ஓ

தூளை போல் ஆனேன்…..ஹோ ஓ ஓ

என்று நான் உன் கைகள் தொட்டு
வாழ்வில் இன்பம் காணுவேன்…
ஆண் : தித்திப்பா தித்திப்பா தித்திப்பா….அஆஅ….
மின்னலின் நேரடி சந்திப்பா…..அஆஅ….
வீசும் காற்றில் பேசும் கீற்றை
ஏதோ சொல்லும் நீள முடி
மூச்சை தாக்கி மூர்ச்சை ஆக்கி
ஏதோ தூவும் மாய நொடி
உன் காதின் ஓரம் நீயும் தீண்ட
நாடே ஏங்கி தாவுதடி…ஈ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *