காதோடு சொல் பாடல் வரிகள்

Movie Ponniyin Selvan – Part 1
படம் பொன்னியின் செல்வன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Krithika Nelson
Singers         Rakshita Suresh
Year 2022
குழு : ஹ்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்ஹ்ம் ம்ம் ம்ம்ம்ம்
பெண் : காதோடு சொல்
காதோடு சொல்
யார் என்று சொல்
யார் என்று சொல்
 
பெண் : பேரழகனா சொல்
கோடர்முகனா சொல்
மாவீரனா சொல்
வாய்ஜாலனா சொல்
 
பெண் : ஓடாதே சொல்லடி
ஓர் வார்த்தை சொல்
 
பெண் : காவலனா சொல்
என் ஏவலனா சொல்
போராளியா சொல்
இல்லை ஓடோடியா சொல்
 
பெண் : கீச்சு குரலா சொல்
கவி அரசா சொல்
இப்போதே சொல்
அடி இங்கேயே சொல்
 
பெண் : மாயையா சொல்
மாயனா சொல்
 
குழு : ஹ்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்ஹ்ம் ம்ம் ம்ம்ம்ம்
பெண் : காதோடு சொல்
காதோடு சொல்
யார் என்று சொல்
யார் என்று சொல்
 
குழு : ஹ்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்ஹ்ம் ம்ம் ம்ம்ம்ம்
 
பெண் : ஆ..ஆஆ…ஆ…
 
பெண் : காதோடு சொல்
காதோடு சொல்
யார் என்று சொல்
யார் என்று சொல்
 
பெண் : பேரழகனா சொல்
கோடர்முகனா சொல்
மாவீரனா சொல்
வாய்ஜாலனா சொல்
 
பெண் : ஓடாதே சொல்லடி
ஓர் வார்த்தை சொல்
 
பெண் : காவலனா சொல்
என் ஏவலனா சொல்
போராளியா சொல்
இல்லை ஓடோடியா சொல்
 
பெண் : கீச்சு குரலா சொல்
கவி அரசா சொல்
இப்போதே சொல்
அடி இங்கேயே சொல்
 
பெண் : மாயையா சொல்
மாயனா சொல்
 
குழு : ஹ்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்ஹ்ம் ம்ம் ம்ம்ம்ம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *