நீ சிங்கம் தான் பாடல் வரிகள்

Movie Pathu Thala
படம் பத்து தல
Music A. R. Rahman
Lyricist Vivek
Singers         Sid Sriram
Year 2023

ஆண் : சுற்றி நின்றே ஊரே பார்க்க

களம் காண்பான்

புன்னகையில் சேனை வாழ

ரணம் காண்பான்

ஆண் : உன் பேரை சாய்க்க

பலியனைகள் சேர்ந்தது போதே

நீ சிங்கம் தான்

ஆண் : அந்த ஆகாயம் போதாத

பறவை ஒன்று

நதி கண்ணாடி பார்த்து

மனம் நிறைந்தது இன்று

ஆண் : கடலால் தீராத

எறும்பின் தாகங்கள்

நிலையின் வேலாடும்

பனித்துளி தீர்க்கும்

ஆண் : தீயை நீ பகிர்ந்தாலும்

ரெண்டாய் வாழும்

இவனும் இந்த அந்த

தீ போலத்தான்

ஆண் : அந்த ஆகாயம் போதாத

பறவை ஒன்று

நதி கண்ணாடி பார்த்து

மனம் நிறைந்தது இன்று

ஆண் : கடலால் தீராத

எறும்பின் தாகங்கள்

நிலையின் வேலாடும்

பனித்துளி தீர்க்கும்

ஆண் : ஏ… பார் என்ற தேருக்குள்

ஊர்கோலங்கள்

தேர் யார் சொந்தம் ஆனாலும்

என்ன சொல்

ஆண் : மழைக்காற்று

மான்குட்டிபோலே

சுயமின்றி வாழ்வான்

மண்மேல

ஆண் : உன்நிலத்தின் மலரை

நீயும் சிறையினில் இடலாம்

அதன் நறுமணம்

எல்லையை கடந்து வீசும்

ஆண் : ஹோ..ஓ …

ஆண் : அந்த ஆகாயம் போதாத

பறவை ஒன்று

நதி கண்ணாடி பார்த்து

மனம் நிறைந்தது இன்று

ஆண் : கடலால் தீராத

எறும்பின் தாகங்கள்

நிலையின் வேலாடும்

பனித்துளி தீர்க்கும்

ஆண் : புறவோ யார் என

நீயும் கேட்கலாம்

ஊர் எல்லாம் சொந்தம் கொண்டாடும்

சிலரின் பேதத்தால்

சரிரிரம் ஆழமாய்

காலங்கள் பேனாலும் பேசும்

ஆண் : அது யாரென்ற முடிவு

இங்கு ஏரோடும் இல்லை

அது நீயென்று நினைத்தால்

நீ இறைவன் கைப்பிள்ளை

ஆண் : புகழ் வந்தாலும்

அது கூட கடன் தான் இன்று

அவன் கிரிடத்தை தந்தாலே

ஞானம் என்பேன்

நிலவின் ஏணி நீ

விளக்கென்று நீ ஆனாலும்

இரவை கேட்காமல் நிலவொளி வீசும்

ஆண் : தீயை நீ பகிர்ந்தாலும்

ரெண்டாய் வாழும்

இவனும் இந்த அந்த

தீ போலத்தான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *