மரணம் மாஸ் பாடல் வரிகள்

Movie Petta
படம் பேட்ட‌
Music Anirudh Ravichander
Lyrics Vivek
Singers         S. P. Balasubrahmanyam
and Anirudh Ravichander
Year 2019

குழு : …………………..

கை தட்டல் : ………………..

ரஜினி குரல் : பாக்க தான போற
இந்த காளியோட ஆட்டத்த

ஆண் : தட்டலாட்டம் தாங்க
தர்லாங்க சாங்க
உள்ளார வந்தானா
பொல்லாத வேங்க

ஆண் : தட்டலாட்டம் தாங்க
தர்லாங்க சாங்க
உள்ளார வந்தானா
பொல்லாத வேங்க

ஆண் : திமிராமா வாங்க
பல்பாயிடு வீங்க
மொறப்போடு நிப்பான
முட்டாம போங்க

ஆண் : கெத்தா நடந்து வரான்
கேட் எல்லாம் கடந்து வரான்
தா வெடியா ஒன்ன போடு தில்லால

ஆண் : ஸ்லீவ்வ சுருட்டி வரான்
காலரதான் பிரட்டி வரான்
முடிய சிலுப்பி உட்டா ஏறும் உள்ளார….

ஆண் மற்றும் குழு :
மரணம் மாஸ் மரணம்
டௌப் தரணும்
அதுக்கு அவன்தான்
பொறந்து வரணும்

ஆண் மற்றும் குழு :
மாஸ் மரணம்
டௌப் தரணும்
ஸ்டெப்பு முறையா வுழனும்….

ஆண் : தட்டலாட்டம் தாங்க
தர்லாங்க சாங்க
உள்ளார வந்தானா
பொல்லாத வேங்க

ஆண் : திமிராமா வாங்க
பல்பாயிடு வீங்க
மொறப்போடு நிப்பான
முட்டாம போங்க

குழு : ஹேய் ஹேய் ஹேய்…..(4)

ஆண் : எவன்டா மேல
எவன்டா கீழ
எல்லா உயிரையும்
ஒன்னாவே பாரு

ஆண் : முடிஞ்ச வரைக்கும்
அன்ப சேரு
தலையில் ஏத்தி வெச்சு
கொண்டாடும் ஊரு

ஆண் : நியாயம் இருந்து
எதிர்த்து வரியா
உன்ன மதிப்பேன்
அது என் பழக்கம்

ஆண் : கால இழுத்து
உயர நினைச்சா
கெட்ட பையன் சார்
இடியா இடிக்கும்

ஆண் : கெத்தா நடந்து வரான்
கேட் எல்லாம் கடந்து வரான்
தா வெடியா ஒன்ன போடு தில்லால

ஆண் : ஸ்லீவ்வ சுருட்டி வரான்
காலரதான் பிரட்டி வரான்
முடிய சிலுப்பி உட்டா ஏறும் உள்ளார….

ஆண் மற்றும் குழு :
மரணம் மாஸ் மரணம்
டௌப் தரணும்
அதுக்கு அவன்தான்
பொறந்து வரணும்

ஆண் மற்றும் குழு :
மாஸ் மரணம்
டௌப் தரணும்
ஸ்டெப்பு முறையா வுழனும்….

ஆண் : தட்டலாட்டம் தாங்க
தர்லாங்க சாங்க
உள்ளார வந்தானா
பொல்லாத வேங்க

ஆண் : திமிராமா வாங்க
பல்பாயிடு வீங்க
மொறப்போடு நிப்பான
முட்டாம போங்க

ஆண் : இட்டால் பத்திரி
சொல்லு புத்திரி
இட்டால் பத்திரி சொல்லு புத்திரி
சல்பிலோ
குழு : ஹேய் ஹேய் ஹேய்….(2)

ஆண் : இட்டால் பத்திரி
சொல்லு புத்திரி
இட்டால் பத்திரி சொல்லு புத்திரி
சல்பிலோ
குழு : ஹேய் ஹேய் ஹேய்….(2)

ஆண் மற்றும் குழு :
மரணம் மாஸ் மரணம்
டௌப் தரணும்
அதுக்கு அவன்தான்
பொறந்து வரணும்

ஆண் மற்றும் குழு :
மாஸ் மரணம்
டௌப் தரணும்
ஸ்டெப்பு முறையா வுழனும்….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *