கன்னியின் காதலி பாடல் வரிகள்
Movie Name  Kanniyin Kathali
திரைப்பட பெயர் கன்னியின் காதலி
Movie Director K. Ramnoth
Starring Madhuri Devi,
Anjali Devi,
S. A. Natarajan,
N. S. Krishnan,
T. A. Madhuram,
K. R. Ramsingh,
K. Sarangkapani,
Pulimoottai Ramaswami,
M. S. S. Bhagyam
Music S. M. Subbaiah Naidu
Year 1949

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *