என்ன விலை அழகே பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Kadhalar Dhinam
திரைப்பட பெயர் காதலர் தினம்
Music A.R. Rahman
Lyricist Vaali
Singer Unni Menon
Year 1999

ஆண் : என்ன விலையழகே
என்ன விலையழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க
வருவேன் விலை உயிர்
என்றாலும் தருவேன் இந்த
அழகைக்கண்டு வியந்து
போகிறேன் ஒரு மொழியில்லாமல்
மௌனமாகிறேன் ஒரு மொழியில்லாமல்
மௌனமாகிறேன்

ஆண் : என்ன விலையழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க
வருவேன் விலை உயிர்
என்றாலும் தருவேன் இந்த
அழகைக்கண்டு வியந்து
போகிறேன் ஓ ஒரு மொழியில்லாமல்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்

குழு : …………………………………

ஆண் : படைத்தான் இறைவன்
உனையே மலைத்தான் உடனே
அவனே அழகைப் படைக்கும்
திறமை முழுக்க உன்னுடன்
சார்ந்தது என் விழி சேர்ந்தது
விடிய விடிய மடியில் கிடக்கும்
பொன் வீணை உன் மேனி
மீட்டட்டும் என் மேனி

ஆண் : விரைவினில் வந்து
கலந்திடு விரல்பட மெல்லக்
கனிந்திடு உடல் மட்டும் இங்கு
கிடக்குது உடன் வந்து நீயும்
உயிர் கொடு

ஆண் : { பல்லவன் சிற்பிகள்
அன்று பண்ணிய சிற்பத்தில்
ஒன்று பெண்ணென வந்தது
இன்று சிலையே } (2)
உந்தன் அழகுக்கில்லை ஈடு

ஆண் : என்ன விலையழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க
வருவேன் விலை உயிர்
என்றாலும் தருவேன் இந்த
அழகைக்கண்டு வியந்து
போகிறேன் ஓ ஒரு மொழியில்லாமல்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்

ஆண் : உயிரே உனையே
நினைத்து விழிநீர் மழையில்
நனைந்து இமையில் இருக்கும்
இரவு உறக்கம் கண் விட்டுப்
போயாச்சு காரணம் நீயாச்சு
நிலவு எரிக்க நினைவு கொதிக்க
ஆராத நெஞ்சாச்சு ஆகாரம்
நஞ்சாச்சு தினம் தினம் உனை
நினைக்கிறேன் துரும்பென
உடல் இளைக்கிறேன்

ஆண் : உயிர் கொண்டு
வரும் பதுமையே உனைவிட
இல்லை புதுமையே உன் புகழ்
வையமும் சொல்ல சிற்றன
வாசலில் உள்ள சித்திரம்
வெட்குது மெல்ல உயிரே

ஆண் : உன் புகழ்
வையமும் சொல்ல
சிற்றன வாசலில் உள்ள
சித்திரம் வெட்குது மெல்ல
நல்ல நாள் உனைச் நானும்
சேரும் நாள்தான்

ஆண் : என்ன விலையழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க
வருவேன் விலை உயிர்
என்றாலும் தருவேன் இந்த
அழகைக்கண்டு வியந்து
போகிறேன் ஓ ஒரு மொழியில்லாமல்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Kadhalar Dhinam, Kadhalar Dhinam Songs Lyrics, Kadhalar Dhinam Lyrics, Kadhalar Dhinam Lyrics in Tamil, Kadhalar Dhinam Tamil Lyrics, காதலர் தினம், காதலர் தினம் பாடல் வரிகள், காதலர் தினம் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *