என்றென்றும் புன்னகை பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Alai Payuthey
திரைப்பட பெயர் அலை பாயுதே
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer A.R.Rahman, Clinton Cerejo, Shankar Mahadevan and Srinivas
Year 2000

ஆண் : என்றென்றும்
என்றென்றும் புன்னகை
முடிவில்லா புன்னகை
இன்று நான் மீண்டும்
மீண்டும் பிறந்தேன்
ஒரு துளி பாா்வையிலே

ஆண் : என்றென்றும்
புன்னகை முடிவில்லா
புன்னகை இன்று நான்
மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தேன்
ஒரு துளி பாா்வையிலே

குழு : ஓ என்னுயிரே
ஓ என்னுயிரே
ஓ என்னுயிரே
ஓ என்னுயிரே

குழு : { தீம் தீம் தனன
தீம் தனனன ஓஹோ
வானமே எல்லையோ

குழு : தீம் தீம் தனன
தீம் தனனன
ஓஹோ காதலே எல்லையோ } (2)

குழு : ……………………………….

ஆண் : என்றென்றும்
புன்னகை முடிவில்லா
புன்னகை இன்று நான்
மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தேன்
ஒரு துளி பாா்வையிலே

குழு : ஓ என்னுயிரே
ஓ என்னுயிரே
ஓ என்னுயிரே
ஓ என்னுயிரே

குழு : { தீம் தீம் தனன
தீம் தனனன ஓஹோ
வானமே எல்லையோ

குழு : தீம் தீம் தனன
தீம் தனனன
ஓஹோ காதலே எல்லையோ } (2)

Tags: Alai Payuthey, Alai Payuthey Songs Lyrics, Alai Payuthey Lyrics, Alai Payuthey Lyrics in Tamil, Alai Payuthey Tamil Lyrics, அலை பாயுதே, அலை பாயுதே பாடல் வரிகள், அலை பாயுதே வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *