ஆவணியை கொண்டாட வந்தான் பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Lottery Ticket
திரைப்பட பெயர் லாட்டரி சீட்டு
Music L. Vaithi Lakshmanan
Lyricist Muthulingam
Singer Vani Jayaram
Year 1982

பெண் : ஆவணியை கொண்டாட வந்தான்
ஆசையிலே பூச்சூடி நின்றேன்
அவன் மார்பில் நானே பொன்மாலை
அன்பு பாதையிலே நான் தினம்
இன்ப பூ விரிப்பேன்…..
அன்பு பாதையிலே நான் தினம்
இன்ப பூ விரிப்பேன்…..

பெண் : ஆவணியை கொண்டாட வந்தான்
ஆசையிலே பூச்சூடி நின்றேன்
அவன் மார்பில் நானே பொன்மாலை
அன்பு பாதையிலே நான் தினம்
இன்ப பூ விரிப்பேன்…..
அன்பு பாதையிலே நான் தினம்
இன்ப பூ விரிப்பேன்…..

பெண் : காதல் வெண்பாவை பாடும் பெண்பாவை
மன்னவனின் கைகளிலே தென்னங்கீற்றாவேன்
என்னை தீண்டும் காற்றாவான்
காதல் வெண்பாவை பாடும் பெண்பாவை
மன்னவனின் கைகளிலே தென்னங்கீற்றாவேன்
என்னை தீண்டும் காற்றாவான்

பெண் : பொன்மணி தேரினில் ஊர்வலம் செல்லுவேன்
பொன்மணி தேரினில் ஊர்வலம் செல்லுவேன்
முத்தாரம் சூடிக் கொள்வேனே
ஆசை மேகங்களே பொங்குது ராஜ யோகங்களே
ஆசை மேகங்களே பொங்குது ராஜ யோகங்களே

பெண் : ஆவணியை கொண்டாட வந்தான்
ஆசையிலே பூச்சூடி நின்றேன்
அவன் மார்பில் நானே பொன்மாலை
அன்பு பாதையிலே நான் தினம்
இன்ப பூ விரிப்பேன்…..
அன்பு பாதையிலே நான் தினம்
இன்ப பூ விரிப்பேன்…..

பெண் : ……………………………

பெண் : பார்த்தால் போதாது கேட்டால் கிடைக்காது
காலம் வரும் நேரம் வரும் ஏக்கம் கூடாது
இன்பம் என்றும் மாறாது
பார்த்தால் போதாது கேட்டால் கிடைக்காது
காலம் வரும் நேரம் வரும் ஏக்கம் கூடாது
இன்பம் என்றும் மாறாது

பெண் : காவிய மாளிகை ஓவியம் போலவே
காவிய மாளிகை ஓவியம் போலவே
நம் சொந்தம் எங்கும் போகாது
இதயப் பறவைகளே உங்கள் சிறகை விரியுங்களேன்
இதயப் பறவைகளே உங்கள் சிறகை விரியுங்களேன்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Lottery Ticket, Lottery Ticket Songs Lyrics, Lottery Ticket Lyrics, Lottery Ticket Lyrics in Tamil, Lottery Ticket Tamil Lyrics, லாட்டரி சீட்டு, லாட்டரி சீட்டு பாடல் வரிகள், லாட்டரி சீட்டு வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *