எண்ணித்துணிக பாடல் வரிகள்
Movie Name  Yenni Thuniga
திரைப்பட பெயர் எண்ணித்துணிக
Movie Director S. K. Vettri Selvan
Starring Jai, Athulya Ravi,
Vamsi Krishna
Music Sam CS
Year 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *