வேழம் பாடல் வரிகள்
Movie Name  Vezham
திரைப்பட பெயர் வேழம்
Movie Director Sandeep Shyam
Starring Ashok Selvan, Janani, Iswarya Menon
Music Jhanu Chanthar
Year 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *