இதம் பொழிந்ததே பாடல் வரிகள்

Movie Vezham
படம் வேழம்
Music Jhanu Chanthar
Lyricist Pradeep Kumar
Singers         Pradeep Kumar
Year 2022
ஆண் : தன நானா நானா நா நா நா
தன நானா நானா நா நா நா
தன நானா நானா நா நா நா
ஹோ ஓ…………..
இதம் பொழிந்ததே
வதம் அழிந்ததே
நிதம் ஒளி தரும்
அவள் புதுமையே
 
ஆண் : வானவில் வண்ணம் நீயே
தென்றலின் தோட்டம் நீயே
என் உயிர் சொந்தம் நீயே
கண்ணினுள் காப்பேன் நானே
 
ஆண் : ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
கடல் அலை எழும்
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
எரிமலை எழும்
 
ஆண் : இதம் பொழிந்ததே
வதம் அழிந்ததே
நிதம் ஒளி தரும்
அவள் புதுமையே
 
ஆண் : தாரா ராரா ரா ………
 
ஆண் : தூரம் மறையும்
பகலினில் அழகே நிறையும்
ஈரம் உறையும் மனதினில்
பிரிவும் மறையும்
 
ஆண் : நீளும் முடியா உலகினில்
என் உயிர் முகமே நீ
நிலவில் வழியும் ஒளியது
உன் உயிரின் மொழியாய் திகழும்
 
ஆண் : கனவினில் தரும் ஒரு வழியினில்
உனை தொடர்ந்திட கடல் அலை எழும்
சிறைகளும் பல உடை படும் இனி
வலிமையும் வரும் எரிமலை எழும்
 
ஆண் : ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
கடல் அலை எழும்
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
எரிமலை எழும்
 
ஆண் : புதுமையே..
 
அவள் புதுமையே
 
ஆண் : ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
கடல் அலை எழும்
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
ஹோ ஓ ஹோ ஓ ஓ …….
எரிமலை எழும்
 
ஆண் : அவள் புதுமையே
புதுமையே
புதுமையே
அவள் புதுமையே

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *