டேக் டைவர்சன் பாடல் வரிகள்
Movie Name  Take Diversion
திரைப்பட பெயர் டேக் டைவர்சன்
Movie Director Sivaani Senthil
Starring Sivakumar, Padine Kumar, John Vijay
Music Jose Franklin
Year 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *