பறந்து போகின்றேன் பாடல் வரிகள்

Movie Kuthiraivaal
படம் குதிரைவால்
Music Pradeep Kumar and Maarten Visser
Lyricist Prasath Ramar
Singers         Pradeep Kumar and Kalyani Nair
Year 2022

ஆண் : ……………………….

 
ஆண் : பறந்து போகின்றேன்
சிறகி்ல்லாமல்
கவிதை ஆகின்றேன்
மொழியில்லாமல்
 
ஆண் : கானலின் தாகமே
என் பாடலின் ராகமே
நீ வந்து சேராமல்
நான் எங்கு போவேனோ
 
ஆண் : வண்ணங்கள் இல்லாத
ஓர் வானவில் நானே
உன் எண்ணங்கள் நீரூற்ற
எங்கெங்கு பூத்தேனே
 
ஆண் : …………………
 
பெண் : மடிசாய ஓடிவா
மாயவா
முடியாத வான்போல நான்
மாயவா
 
பெண் : நிலவானதால் புனலாகிறேன்
நீ வந்து காய தினம் தோன்றியே
நிதம் தேய்கிறாய்
என் மேனி வாட
 
பெண் : காற்றோடு தீ ஆட
ஓர் வேள்வி செய்தேனே
இருவர் : உன் பிம்பம் நான் சேர
உருவின்றி நின்றேனே
 
ஆண் : பறந்து போகின்றேன்
சிறகில்லாமல்
கவிதை ஆகின்றேன்
மொழியில்லாமல்
 
ஆண் : கானலின் தாகமே
என் பாடலின் ராகமே
நீ வந்து சேராமல்
நான் எங்கு போவேனோ
 
ஆண் : வண்ணங்கள் இல்லாத
ஓர் வானவில் நானே
உன் எண்ணங்கள் நீரூற்ற
எங்கெங்கு பூத்தேனே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *