பேப்பர் ராக்கெட் பாடல் வரிகள்
Movie Name  Paper Rocket
Movie Name (in Tamil) பேப்பர் ராக்கெட்
Movie Director Kiruthiga Udhayanidhi
Starring Gouri G Kishan,
K Renuka,
Karunakaran,
Nirmal Palazhi,
Music Dharan Kumar
Year 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *