ஒன்னோட நடந்தா பாடல் வரிகள்

Movie Viduthalai
படம் விடுதலை
Music Ilayaraja
Lyricist Suga
Singers         Dhanush, Ananya Bhat
Year 2023

ஆண் : ஒன்னோட நடந்தா கல்லான காடு

ஒன்னோட நடந்தா கல்லான காடு

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே!

பெண் : நீ போகும் பாதை பூங்கால்களாலே

பொன்னான வழியாய் மாறிடுமே!

ஆண் : ஒன்னோட நடந்தா கல்லான காடு

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே!

நீ போகும் பாதை பூங்கால்களாலே

பொன்னான வழியாய் மாறிடுமே!

பெண் : ராசாவே உன்னால ஆகாசம் விடியம்

லேசாக என் நெஞ்சம் பூக்கின்றதே!

ஆண் : ராசத்தி ஆகாசம் உன்னால விடியும்

லேசாக என் நெஞ்சம் பூக்கின்றதே!

பெண் : சொல்லாத மாயங்கள் உன்னால் நடக்குதே

ஆண் : ஒன்னோட நடந்தா கல்லான காடு

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே!

பெண் : காத்தில் வரும் புழுதியப்போல்

நம்ம தூத்துகிற ஊரு இது

துக்கத்தில துவண்டிருந்தா

அது தூக்கிவிட நெனைக்காது

ஆண் : முன்னேறிப்போக

முட்டுக்கட்டை ஏது

பின் திரும்பி பாக்காதே

ஒந்துணைக்கு நாந்தான்

எந்துணைக்கு நீதான்

என்றும் இது மாறாதே

ஆண் : நல்வாக்கு ஊர் சொல்லும்

காலம் வரும்

அல்லல் இருளை விரட்டும்

விடியல் வரும்

பெண் : கல்லான காடு ஒன்னோட நடந்தா

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே

ஆண் : பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே

பெண் : ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ

ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ

ஆராரிராரி ராரிராரோ

ஆராரிராரி ராரிராரோ

பெண் : ஏத்தி வச்ச தீபமொண்ணு

எந்த சாமிகளும் பாக்கலியே

சேத்து வச்ச கனவுகள

நிறைவேத்தி விட யாருமில்லையே

ஆண் : நிக்காத காலம் நேராக ஓடும்

எப்போதும் மாறாது

இல்லார்க்கும் ஏற்றம் என்றேனும் கொடுக்கும்

இல்லாமல் போகாது

ஆண் : நம்பிக்கை கொண்டார்க்கு

நாளை உண்டு

நம் வாழ்வில் என்றென்றும்

சந்தோஷம் பொங்கி வரும்

பெண் : கல்லான காடு ஒன்னோட நடந்தா

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே

ராசாவே உன்னால ஆகாசம் விடியம்

லேசாக என் நெஞ்சம் பூக்கின்றதே

ஆண் : ராசத்தி ஆகாசம் உன்னால விடியும்

லேசாக என் நெஞ்சம் பூக்கின்றதே

பெண் : சொல்லாத மாயங்கள் உன்னால் நடக்குதே

ஆண் : ஒன்னோட நடந்தா கல்லான காடு

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே

பூத்தாடும் பூவனம் ஆகிடுமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *