மாயா மச்சிந்திரா பாடல் வரிகள்

Movie Name  Indian
திரைப்பட பெயர் இந்தியன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vaali
Singer S.P. Balasubrahmanyam and Swarnalatha
Year 1996

குழு : ……………………………

பெண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தீரா
மாயங்கள் காட்டி
மோசம் செய்யும் மாவீரா

ஆண் : மாறன் கலைக்கூடம்
மஞ்சத்தில் உருவாக்கும்
மேஸ்திரி காதல் சாஸ்திரி
பெண் : மார்பில் விளையாட
மன்னன் கை விசைப் போட
ராத்திரி அடச்சீ போக்கிரி

ஆண் : உருமாறி உருமாறி
ஓவியப்பெண் உனைத் தேடி
வருவேனே வாரித்
தருவேனே……….யே
பெண் : தடை தாண்டும்
படை வீரா உடையாக
அணிவிரா தம்பூரா
மீட்டும் கிங்காரா
ஆண் : உனை நானும்
அடையாது விழி வாசல்
அடையாது கஞ்சிரா
தட்டக் கொஞ்சிரா

ஆண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா
மாயங்கள் காட்டி
பெண் : மோசம் செய்யும்
மாவீரா

குழு : ……………………………

பெண் : உன்னை நான்
சந்தித்தால் உள்ளத்தில்
தித்தித்தாய் தகதிமித்
தகதிமித் தாளம்
ஆண் : உன்னை நான்
சிந்தித்தால் உண்டாகும்
தித்திப்பை உதடுக்குள்
பொத்தி வைத்தேன் நாளும்

பெண் : பொத்தி வைத்த
தித்திப்பை நீ தந்தாலென்ன
முத்தமிட்டு சர்க்கரை நோய்
வந்தாலென்ன
ஆண் : தினமும் தினமும்
வரலாமா தவணை முறையில்
தரலாமா சொல்லடி சோன் பப்படி

பெண் : செயலில் இறங்கு
சீக்கிரமா மீனம் மேஷம்
பாக்கணுமா மென்னுடா
என்னைத் தின்னுடா

ஆண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தாரா
பெண் : மாயங்கள் காட்டி
மோசம் செய்யும் மாவீரா

குழு : ……………………………

பெண் : அன்பே என்
பேரென்ன நான் வாழும்
ஊரென்ன அறியாமல்
உன்னைக் கேட்டேன்
நானே
ஆண் : பெண்ணே என்
பேச்செங்கே நான் வாங்கும்
மூச்செங்கே புரியாமல்
தவிக்கின்றேன் மானே

பெண் : காதலுக்குக்
கேள்விக் கேட்டு
மாளாதைய்யா
காமனுக்கு தாமதங்கள்
ஆகாதைய்யா

ஆண் : கனலில் பனியாய்
கரைவோமா கரைந்தே
கவிதை வரைவோமா
சுட்டியே கண்ணுக் குட்டியே

பெண் : உனையும்
எனையும் புணைவோமா
உலகப் படமாய் தருவோமா
ஹஜ்ஜி மா செல்ல புஜ்ஜி மா

பெண் : மாயா மச்சீந்திரா
மச்சம் பார்க்க வந்தீரா
குழு : ஹேய் ஹேய்
ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹேய்

பெண் : மாயங்கள் காட்டி
மோசம் செய்யும் மாவீரா
குழு : ஹேய் ஹேய்
ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹேய்

குழு : ஹேய் ஹேய்
ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹேய்

Tags: Indian, Indian Songs Lyrics, Indian Lyrics, Indian Lyrics in Tamil, Indian Tamil Lyrics, இந்தியன், இந்தியன் பாடல் வரிகள், இந்தியன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *