கப்பலேறி போயாச்சு பாடல் வரிகள்

Movie Name  Indian
திரைப்பட பெயர் இந்தியன்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vaali
Singer S. P. Balasubrahmnayam and P. Susheela
Year 1996

குழு : ஓஹோ ஓஓ
ஹோ ஓஹோ ஓஓ
ஹோ ஓஹோ
ஹாஹா ஓஹோ
ஹாஹா ஓஹோ ஓஓ
ஹோ ஹாஹா
ஹாஹா ஹாஹா
ஹாஹா

ஆண் & குழு : கப்பலேறிப்
போயாச்சு சுத்தமான ஊராச்சு
கண்ணம்மா நட்டநடு ராவாச்சு
நட்டவிதை பூவாச்சு பொன்னம்மா

ஆண் & குழு : விடியும்
வரையில் போராடினோம்
உதிரம் நதியாய் நீராடினோம்
வெக்கலெல்லாம் வாளாச்சு
துக்கமெல்லாம் தூளாச்சு
கண்ணம்மா கண்ணம்மா

ஆண் : நம்ம வாசல்
தேடி சாரல் வரும்
நெடு வானம் தூவும்
தூறல் வரும்
குழு : வாழ்வில்
சூழ்ந்த சோகம்
யாவும்

ஆண் & குழு : கப்பலேறிப்
போயாச்சு சுத்தமான ஊராச்சு
கண்ணம்மா நட்டநடு ராவாச்சு
நட்டவிதை பூவாச்சு பொன்னம்மா

பெண் : வண்ணமான்
வஞ்சிமான் நீர் கோலம்
கண்களால் கன்னத்தில்
போட இன்னுமா இன்னுமா
போர்க்கோலம் இங்கு நீ
அங்கு நான் போராட

பெண் : உனைக் கேட்டா
என் நெஞ்சை அள்ளிக்
கொடுத்தேன் தினம்
நான்தான் என் அன்பே
முள்ளில் படுத்தேன்
நானோர் தீவா ஆனேன்
வா வா அம்மம்மா
நாளெல்லாம் கானல்
நீரைக் குடித்தேன்

ஆண் & குழு : கப்பலேறிப்
போயாச்சு சுத்தமான ஊராச்சு
கண்ணம்மா நட்டநடு ராவாச்சு
நட்டவிதை பூவாச்சு பொன்னம்மா

குழு : ……………………….

ஆண் : அன்னமே அன்னமே
நான் சொல்லி வந்ததா
தென்றலும் நேற்று
உன்னையே உன்னையே
நான் எண்ணி வெந்ததைச்
சொன்னதா பூங்காற்று

ஆண் : உந்தன் காலில்
மெட்டி போல் கூட
நடப்பேன் உந்தன்
கண்ணுக்குக் கண்ணீர்போல்
காவல் இருப்பேன்
மாலை சூடி தோளில்
ஆடி கைதொட்டு மெய்தொட்டு
உன்னில் என்னைக் கரைப்பேன்

ஆண் & குழு : கப்பலேறிப்
போயாச்சு சுத்தமான ஊராச்சு
கண்ணம்மா நட்டநடு ராவாச்சு
நட்டவிதை பூவாச்சு பொன்னம்மா

குழு : ஆஹா ஆஹா
ஆஹா ஆஆ ஹா
ஆஹா ஆஹா ஹா
ஆஆ ஆஆ ஹா ஹா

Tags: Indian, Indian Songs Lyrics, Indian Lyrics, Indian Lyrics in Tamil, Indian Tamil Lyrics, இந்தியன், இந்தியன் பாடல் வரிகள், இந்தியன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *