என்ன என்ன என்ன என்ன பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Udhaya
திரைப்பட பெயர் உதயா
Music A. R. Rahman
Lyricist Ilayakamban
Singer Shankar Mahadevan and Gopika Poornima
Year 2004

குழு : என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன

ஆண் : ஏலேலே லேலே…
ஏலேலேலே லேலே….

குழு : என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன

ஆண் : ஏலேலே லேலே…
ஏலேலேலே லேலே…..

குழு : கெட்டிமேள கெட்டிமேள
சத்தத்தில பூக்கும் பூ
என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன

ஆண் : ம்ம்… என்ன என்ன

குழு : கெட்டிமேள கெட்டிமேள
சத்தத்தில பூக்கும் பூ
என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன

ஆண் : ம்ம்… மல்லியப்பூ
குழு : இல்ல இல்ல
ஆண் : மலைப்புதான்
குழு : இல்ல இல்ல
ஆண் : மழலைப்பூ
குழு : இல்ல இல்ல

ஆண் : பட்டுப்பொண்ணு வெக்கத்துல
கட்டிலுக்கு சேர்த்துவைக்கும் புல்லரிப்பு
குழு : அஹ… அஹா
ஆண் : பொன்சிரிப்பு
குழு : ஒஹொ…. ஒஹோ
ஆண் : மைய்யணைப்பு
குழு :ஆமா…ஆமா

ஆண் : பூவோட அழகெல்லாம்
வேருக்குத் தெரியாது
பூங்காற்றைச் சேராமல்
புல்லாங்குழல் பாடாது

குழு : கெட்டிமேள கெட்டிமேள
சத்தத்தில பூக்கும் பூ
என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன….

குழு : ஹோ ஹோ ….ஹோ ஹோ

ஆண் : சூரியன ஆறவெச்சு
குழு : ஒஹொ
ஆண் : நெத்திப்பொட்டா வெச்சிக்கிட்டா
குழு : ஆஹா
ஆண் : சுத்திவரும் பூமியத்தான்
மூக்குத்தியா ஆக்கிக்கிட்டா
குழு : ம்ம் ம்ம்

ஆண் : சுத்திவரும் பூமியத்தான்
மூக்குத்தியா ஆக்கிக்கிட்டா
குழு : ம்ம் ம்ம்

ஆண் : நட்சத்திரப் பூவையெல்லாம்
கூந்தலிலே சூடிக்கிட்டா…
நட்சத்திரப் பூவையெல்லாம்
கூந்தலிலே சூடிக்கிட்டா…

ஆண் : நந்தவனத் தேனையள்ளி
ஒதட்டுக்குள் ஒளிச்சுக்கிட்டா ஆஅ…

குழு : செந்தூரப் பூஞ்சாறு
நெஞ்சில் ஊஞ்சல் ஆடு
சில்லென்ற பன்னீரில்
ஆண் : கண்கள் மிதந்தாட ஆஅ

குழு : {கெட்டிமேள கெட்டிமேள
சத்தத்தில பூக்கும் பூ
என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன} (2)

ஆண் : {ஒஹொஹோ ஒஹொ
ஓஹோஹோ ஓ ஹோஹோ
ஒஹொஹொ ஒஹொஹொ ஹொ
ஒஹொஹோ ஒஹொ
ஓஹோஹோ ஓ ஹோஹோ} (2)

ஆண் : என்னுடைய கிழக்கினில்
சூரியன்கள் கொட்டி வைத்தாய்
எட்டு லட்ச நரம்பிலும்
மின்சாரத்தை விட்டு வைத்தாய்
எட்டு லட்ச நரம்பிலும்
மின்சாரத்தை விட்டு வைத்தாய்….

ஆண் : அமிலத்தை எனக்குள்ளே
அமுதமாய் ஊற்றிவிட்டாய்
காதலின் விஷம் தந்து
ஆயுளைக் கூட்டிவிட்டாய்

பெண் : செந்தூரப் பூஞ்சாறு
நெஞ்சில் ஊஞ்சல் ஆடு
சில்லென்ற பன்னீரில்
கண்கள் மிதந்தாட

குழு : கெட்டிமேள கெட்டிமேள
சத்தத்தில பூக்கும் பூ
என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன

குழு : ஹோ ஹோ ….ஹோ ஹோ
ஆண் : பூவோட அழகெல்லாம்
வேருக்குத் தெரியாது
பூங்காற்றைச் சேராமல்
புல்லாங்குழல் பாடாது

குழு : {கெட்டிமேள கெட்டிமேள
சத்தத்தில பூக்கும் பூ
என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன} (2)

குழு : {அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன
அது என்ன என்ன} (2)

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Udhaya, Udhaya Songs Lyrics, Udhaya Lyrics, Udhaya Lyrics in Tamil, Udhaya Tamil Lyrics, உதயா, உதயா பாடல் வரிகள், உதயா வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *