1. எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் பாடல் வரிகள்
Movie Name  Enga Ooru Pattukaran
திரைப்பட பெயர் எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்
Music Ilayaraja
Lyricist Gangai Amaran
Singer Ilayaraja
Year 1987

ஆண் : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

குழு : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

ஆண் : செந்தூரு பொட்டு
காரன் ஐயா செவல
காளை மாட்டுக்காரன்

குழு : செந்தூரு பொட்டு
காரன் ஐயா செவல
காளை மாட்டுக்காரன்

ஆண் : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

ஆண் : பள்ளி கூடம் போக
மாட்டான் பாடம் கீடம் படிக்க
மாட்டான் சொன்னா இவனும்
கேட்க மாட்டான் சொந்த புத்தி
வெச்சிருக்கான்

ஆண் : தாளம் தட்டி கிட்டு
குழு : தந்தனக்க தானா
ஒரு பாடம் படிக்க

ஆண் : ஜனங்க அத்தனையும்
குழு : வந்திருக்கு தானா
எல்லாத்தையும் ரசிக்கணும்

ஆண் : ஏழுவூரு எட்டும்
ஐயா இவனோட பாட்டு
சத்தம் எப்போதும்
மாறாதய்யா இவனோட
வார்த்தை சுத்தம்

ஆண் : தேனான
பாட்டுக்காரன்
தென்மாங்கு
பாட்டுக்காரன்

ஆண் : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

குழு : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

ஆண் : செந்தூரு பொட்டு
காரன் ஐயா செவல
காளை மாட்டுக்காரன்

குழு : செந்தூரு பொட்டு
காரன் ஐயா செவல
காளை மாட்டுக்காரன்

குழு : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

ஆண் : காடு மேடு
எல்லாத்திலும் கானம்
போயி எட்டும் ஐயா மாடு
கண்ணு மந்தையில பாட்ட
கேட்டா மேயாதையா

ஆண் : மாட்டு வண்டிகளும்
போகாத ஊருக்குள்ளே
குழு : அட டனக்கு டனக்கு

ஆண் : மாட்டு வண்டிய
தான் தட்டி கிட்டு போவான்
குழு : அட டனக்கு டனக்கு

ஆண் : பாட்டு பாடும் சின்ன
புள்ள இது பசும்பொன் ஐயா
வந்த புள்ள கேட்டு பாரு
குத்தம் இல்ல இதை கேட்டா
நெஞ்சம் கெறங்கும் இல்ல

ஆண் : கேட்ட ஜனம்
அத்தனையும் வீட்டை
மறக்கும் இல்ல

ஆண் : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

குழு : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

ஆண் : செந்தூரு பொட்டு
காரன் ஐயா செவல
காளை மாட்டுக்காரன்

குழு : செந்தூரு பொட்டு
காரன் ஐயா செவல
காளை மாட்டுக்காரன்

ஆண் : எங்க ஊரு
பாட்டுக்காரன் ஐயா
எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்
குழு : எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்
ஐயா எல்லாத்திலும் கெட்டிக்காரன்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும். (Click below for the lyrics of the film).

Tags: Enga Ooru Pattukaran, Enga Ooru Pattukaran Songs Lyrics, Enga Ooru Pattukaran Lyrics, Enga Ooru Pattukaran Lyrics in Tamil, Enga Ooru Pattukaran Tamil Lyrics, எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன், எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் பாடல் வரிகள், எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *