தேவதை மண்ணிலே பாடல் வரிகள்

Movie Thozhar Venkatesan
படம் தோழர் வெங்கடேசன்
Music Sagishna Xavier
Lyrics Mahashivan
Singers         Keshav Vinod,
Suganya Rajendran
Year 2019

தேவதை மண்ணிலே
இல்லை என்றாரே
நீ பிறந்த போதிலே
பொய்யாய் போனதே

சந்திரன் சூரியன்
உன் அன்பை காணவே
இரவும் பகலுமாய்
போட்டி போடுதே

நீ மட்டும் உடனிருந்தால்
உலகே என் காலடியில்
இமைக்கும் நொடியிலும்
பிரியாதே கண்மணியே

மார்பில் தாங்குவேன்
மடியில் வாங்குவேன்
தாயாய் மாறி உன்னை
சேயாய் மாற்றுவேன்

தேவதை மண்ணிலே
இல்லை என்றாரே
நீ பிறந்த போதிலே
பொய்யாய் போனதே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *