ஆர்கலி ஆர்கலி பாடல் வரிகள்

Movie Kombu Vatcha Singamda
படம் கொம்பு வச்ச சிங்கம்டா
Music Dhibu Ninan Thomas
Lyricist Gkb
Singers         Sathyaprakash and Ala
B Bala
Year 2022

ஆண் : ஆர்கலி ஆர்கலி

ஆறுமோ கண்ணிமைகள்
 
பெண் : ஆழியின் ஆழமாய்
காதலின் உயிர்த்தெழுதல்
 
ஆண் : நீ என் பெரும் வேள்விகளில்
மழை பொழிவாய் உயிரும் நனையும்
பெண் : மனமோ சில மாற்றங்கள் நிகழும்
நமக்காய் உறையும் நிமிடம்
 
ஆண் : பூங்காற்றே பூங்கற்றே
புலருகிறாய் புதுமலரே
பெண் : மெல்லிரவில் சுடும் பனிதுளியாய்
உயிரிடையில் நீ உருளுகிறாய்
 
………………………..
 
பெண் : ஆலிளையில் புது தோரணங்கள்
அவன் புதிர்கள் புரிகிறதே
ஆண் : யாரிடமும் நான் தோற்றதில்லை
அது உன்னிடம் நிகழ்கிறதே
 
பெண் : ஜென்மங்கள் நிறைந்தவன் நீதானா
கண்ணங்கள் கனிந்தவன் நீதானா
ஆண் : அழகே அணுவின் மென் நிறையே
உனக்காக நானடி
 
ஆண் : ஆர்கலி ஆர்கலி
ஆறுமோ கண்ணிமைகள்
பெண் : ஆழியின் ஆழமாய்
காதலின் உயிர்த்தெழுதல்
 
இருவர் : நீ என் பெரும் வேள்விகளில்
மழை பொழிவாய் உயிரும் நனையும்
மனமோ சில மாற்றங்கள் நிகழும்
நமக்காய் உறையும் நிமிடம்
 
இருவர் : பூங்காற்றே பூங்கற்றே
புலருகிறாய் புதுமலரே
மெல்லிரவில் சுடும் பனிதுளியாய்
உயிரிடையில் நீ உருளுகிறாய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *