ஆஹா இவர் யாரடி பாடல் வரிகள்

Movie Mohini
படம் மோகினி
Music S. M. Subbaiah Naidu,
C. R. Subburaman
Lyricist Ambikapathi
Singers         P. Leela, K. V. Janaki
Year 1948
பெண் : ஆஹா இவர் யாரடி
ஆஹா இவர் யாரடி
என்னை ஆளவரும் பாலவடி
வேலனைப்போல் காணுதடி
 
பெண் : ஆஹா இவர் யாரடி
என்னை ஆளவரும் பாலவடி
வேலனைப்போல் காணுதடி
ஆஹா இவர் யாரடி
 
பெண் : வேலனல்லடி இவன்
மெல்லியர்கள் அணியுஞ்
வேலனல்லடி இவன்
மெல்லியர்கள் அணியுஞ்
சேலைகள் பாவாடைகள் மேலாடைகள்
கொண்டோடும் கள்ளன்
சேலைகள் பாவாடைகள் மேலாடைகள்
கொண்டோடும் கள்ளன்
பாலகிருஷ்ணன்தானடி
யசோதை நந்தன் பாலகிருஷ்ணன்தானடி
 
பெண் : அறியாமல் உளறாதேடி
அடி லலிதா
அறியாமல் உளறாதேடி
அந்தக் கிருஷ்ணனுக்கிந்த
தொந்தி வயறேதடி
அறியாமல் உளறாதேடி
 
பெண் : சரியான உபமானம்
கணநாதர் அவதாரம்
சரியான உபமானம்
கணநாதர் அவதாரம்
அறியாமல் உளறாதேடி
 
பெண் : பத்தினிப் பெண்ணே என்னையே
பார்க்குறார் பயமுடனே
பத்தினிப் பெண்ணே என்னையே
பார்க்குறார் அவர்
சித்தமெதுவோ உடலும் வேர்க்குறார்
சித்தமெதுவோ உடலும் வேர்க்குறார் பயமுடனே
பத்தினிப் பெண்ணே என்னையே பார்க்குறார்
 
பெண் : கண் உன்னைப் பார்க்குதடி
ஆனாலும் கருத்தென்னை நாடுதடி
கண் உன்னைப் பார்க்குதடி
ஆனாலும் கருத்தென்னை நாடுதடி
எண்ணமெல்லாம் தெரிந்தேன்…….
ஏ……ஏ……ஏ……ஏ…..
எண்ணமெல்லாம் தெரிந்தேன்
அவர்க்கே எந்தன் மேலாசையடி
எண்ணமெல்லாம் தெரிந்தேன்
அவர்க்கே எந்தன் மேலாசையடி
 
இருவர் : சிந்தைக்குகந்தவன் யார்
அதனைச் செப்பிடும் என்னரசே
சிந்தைக் குகந்தவன் யார்
அதனைச் செப்பிடும் என்னரசே
அந்தமிகும் ரதியைப் பழித்திடும்
சுந்தரியும் இவளோ அவளோ
அந்தமிகும் ரதியைப் பழித்திடும்
சுந்தரியும் அவளோ
 
இருவர் : என்னழகைப் பார்
மின்னலிடை பார் அன்னநடை பார்
பொன்னுடையைப் பார் மன்னவா
கண்டே மயங்கி நின்றோம்
மன்மதா உன்னை
கண்டே மயங்கி நின்றோம்
மன்மதா உன்னை

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *