ஏனடி காற்றிலே ஆடும் காகிதம் பாடல் வரிகள்

Movie 100% Kadhal
படம் 100% காதல்
Music G. V. Prakash Kumar
Lyrics Mohan Rajan
Singers         G. V. Prakash Kumar
Year 2019

ஏனடி ஏனடி காற்றிலே ஆடும் காகிதம் போல
தூரமாய்ப் போகவே நேர்ந்தது ஏனடி
கானலாய்த் தெரிகிற காதலி நானும்
உண்மையே என்று நம்பியே அருகிலே சென்றது வீணடி

ஏனடி ஏனடி காற்றிலே ஆடும் காகிதம் போல
தூரமாய்ப் போகவே நேர்ந்தது ஏனடி
கானலாய்த் தெரிகிற காதலி நானும்
உண்மையே என்று நம்பியே அருகிலே சென்றது வீணடி

இருவிழிகள் போதவில்லை
அழுதிட கண்கள் கோடி எனக்கில்லையே

கண்ணுக்கு இமை இன்று தூரம்
நெஞ்சுக்கு நினைவின்று தூரம்
உடலுக்கு உயிரின்று தூரம் ஆனதே

கிளைமேலே இணை சேர்ந்த பூக்கள்
புயலே ஒன்றிங்கு மண்மேல்
வீழ்ந்தாலோ அதுமீண்டும் சேரக் கூடுமோ

உன்னோடு நான் வாழந்த நொடிகளெல்லாம்
கண்ணாடி அதுபோல உடைந்ததடி
ஒன்றாக நாம் சேர்த்த நினைவு எல்லாம்
ஒவ்வொன்றாய் என் முன்னால் தெரிந்ததடி

நினைத்ததெல்லாம் கிடைத்துவிட்டால்
வலிகளை மனம்தான் உணராதம்மா
கிடைத்ததெல்லாம் பிடித்துவிட்டால்
விழிகளும் அழுதிடப் பழகாதம்மாஎன் காதல் என் கோபம் தானா
உன் காதல் உன் மௌனம் தானா
தெரியாமல் இருக்கின்றோம் எனோ பாரடி…

ஒரு வார்த்தை நான் சொன்னால் போதும்
மறு வார்த்தை நீ சொன்னால் போதும்
எல்லாமே தலைகீழாய் மாறும் பேசடி…

ஏனடி ஏனடி காற்றிலே ஆடும் காகிதம் போல
தூரமாய்ப் போகவே நேர்ந்தது ஏனடி
கானலாய்த் தெரிகிற காதலி நானும்
உண்மையே என்று நம்பியே அருகிலே சென்றது வீணடி

இருவிழிகள் போதவில்லை
அழுதிட கண்கள் கோடி எனக்கில்லையே

கண்ணுக்கு இமை இன்று தூரம்
நெஞ்சுக்கு நினைவின்று தூரம்
உடலுக்கு உயிரின்று தூரம் ஆனதே

கிளைமேலே இணை சேர்ந்த பூக்கள்
புயலே ஒன்றிங்கு மண்மேல்
வீழ்ந்தாலோ அதுமீண்டும் செராக் கூடுமோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *