ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா பாடல் வரிகள்

Movie Aadai
படம் ஆடை
Music Pradeep Kumar
Lyrics Bharath Sankar
Singers         Vi
Year 2019

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா

ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்கா
ரக்க்ஷ ரக்க்ஷ ஜகன் மாதா
சர்வ சக்தி ஜெய துர்காஜெய ஜெய சங்கரி
கௌரி மனோஹரி
அபயம் அளித்தருள்
அம்பிகை பைரவி

ஜெய ஜெய சங்கரி
கௌரி மனோஹரி
அபயம் அளித்தருள்
அம்பிகை பைரவி

சிவ சிவ சங்கரி
ஷக்தி மகேஸ்வரி
திருவருள் தருவாய் தேவி
திருவருள் தருவாய் தேவி

திருவருள் தருவாய் தேவி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *