பொதைச்சாலும் பாடல் வரிகள்

Movie NGK
படம் என்.ஜி.கே
Music Yuvan Shankar Raja
Lyrics Selvaraghavan
Singers         Shivam
Year 2019

ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்

பொதைச்சாலும் புதையலா
வருவேன்டா
புகையானாலும் போராளி
வருவேன்டா

ஓடோடி தோள்
சேர்க்க வருவேன்டா
தமிழன் நீ சிரிக்க
உயிர தருவேன்டா

ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்


ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்

பொ பொ பொ பொ பொ பொ
பொதைச்சா பொதைச்சா

பொதைச்சாலும் புதையலா
வருவேன்டா
புகையானாலும் போராளி
வருவேன்டா

ஓடோடி தோள் சேர்க்க
வருவேன்டா
தமிழன் நீ சிரிக்க
உயிர தருவேன்டா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *