கிளிஞ்சல்கள் பாடல் வரிகள்
Movie Name  Kilinjalgal
திரைப்பட பெயர் கிளிஞ்சல்கள்
Movie Director Durai
Starring Mohan, Poornima, Dileep
Music T. Rajendar
Year 1981
Tags:  Kilinjalgal Kilinjalgal Songs Lyrics Kilinjalgal Lyrics,  Kilinjalgal Lyrics in Tamil Kilinjalgal Tamil Lyrics கிளிஞ்சல்கள்,  கிளிஞ்சல்கள் பாடல் வரிகள்,  கிளிஞ்சல்கள் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *