காதல் தீவே பாடல் வரிகள்

Movie Dharala Prabhu
படம் தாராள பிரபு
Music Vivek – Mervin
Lyrics Nixy
Singers         Sid Sriram
Year 2020

என்னோடு வாழ்வாயோ
உயிரோடு சேர்வாயோ
உன் கைகள் சேர்ந்தால்
நான் வாழ்வேன் உரு மாறுவேன்

என்னோடு வாழ்வாயோ
உயிரோடு சேர்வாயோ
உன் கைகள் சேர்ந்தால்
நான் வாழ்வேன் உரு மாறுவேன்

காதல் தீவே
நில்லாய்யொடி
காதல் செய்ய வந்தேனடி
கண்ணை பார்த்து
கொள்ளாதடி
மண்ணை பார்க்க மறந்தேனடி

இது ஒரு வித போராட்டம்
இதயத்தில் ஒரு புது வித மாற்றம்
அணுக்களும் உன் பேர் சொல்லும்
மாயம் என்னடி

பனி கனவுகள் நாள் தோறும்
தனி இரவுகள் நடந்தால் போதும்
உயிர்க்குள் தினம் ஆர்பாட்டம்
நியாயம் என்னடி

தன்னன் தீவாய்
தீவாய்
போகாதடி
போகாதடி
தஞ்சம் கொள்ள வந்தேனடி

கொஞ்சம் வார்த்தை
வார்த்தை
மறேந்தேனடி
மறேந்தேனடி
கொஞ்சும் பேச்சில் விழுந்தேனடி
விழுந்தேனடி

சரிகமப நிச ரிக ரி
நி ப ம க ரி த ரி
ரி க ரி
சரிகமப நிச ரிக ரி
நி ப ம க ரி த ரி
ரி க ரி

பொய் உண்மை
ரெண்டும் சொல்ல தயக்கம் இல்லை
அடி நீ சிரித்தாள்
அதில் மென்மையே உண்மையே

புல் வெளியில்
இரு துளிகளாக பிரிந்தோம்
இன்று காவேரியில்
நாம் ஓடினோம் கூடினோம்

ஊடல் ஏதும் இல்லாத
காதல் எங்கும் இல்லையடி
குறைகள் ஏதும் இல்லாத
எந்த உறவிலும் நிலை இல்லையடி

இது ஒரு வித போராட்டம்
இதயத்தில் ஒரு புது வித மாற்றம்
அணுக்களும் உன் பேர் சொல்லும்
மாயம் என்னடி

பனி கனவுகள் நாள் தோறும்
தனி இரவுகள் நடந்தால் போதும்
உயிர்க்குள் தினம் ஆர்பாட்டம்
நியாயம் என்னடி

காதல் தீவே
நில்லாய்யொடி
காதல் செய்ய வந்தேனடி
கண்ணை பார்த்து
கொள்ளாதடி
மண்ணை பார்க்க மறந்தேனடி

என்னோடு வாழ்வாயோ
உயிரோடு சேர்வாயோ
உன் கைகள் சேர்ந்தால்
நான் வாழ்வேன் உரு மாறுவேன்

என்னோடு வாழ்வாயோ
உயிரோடு சேர்வாயோ
உன் கைகள் சேர்ந்தால்
நான் வாழ்வேன் உரு மாறுவேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *