சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு பாடல் வரிகள்

Movie A1
படம் A1
Music Santhosh Narayanan
Lyrics Rokesh
Singers         Santhosh Narayanan
Year 2019

மஜிலியா சுத்தவுட்டா
ரங்க ராட்டினம்
எங்கம்மா வந்தா பொண்டாட்டின்னு
உன்ன காட்டணும்

லவ்வோட ரசகுல்லாவ
நீயும் ஓட்டனும்
அட தொட்டில் கட்டி என் கொழந்தைய
நீயும் ஆட்டனும்

லிப்புலதான் கிஸ்ஸு அடிச்சு
வலிசின்னு போன
ஐயா மொள்ச்சமா முன்னாடிதான்
போடுறா சீன்னா

கலக்கலா புடிச்சேன்டா
கப்பீசு மீனா
சிட்டு கிறுக்கலா ஆகிட்டாடா
லோக்கலு டான்னா

சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் சிட்டுக்கு ட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் மிட்டாவ வுட்டா
வுட்டா ராக்கெட்ட
சுட்டா புல்லட்ட
வாச்சா வுட்டா

அச்சா அசால்டா
ஆனேன் கிளீன் அவுட்டா
ஹார்ட் உள்ள பூந்து
சீன்ன போட்டா

இன்னாமா பேசுறமா
இன்னாதமா உன் கதை
இன்னில இருந்து நீதான்
தேசத்துக்கு தேவதை

பிட்டாக கட்டு கட்டா
ஆவுதமா என் சத
என்னியிக்கும் சும்மாகூட
என்ன வுட்டு போவாத

அடகு வெக்க போறேன்
புது பித்தளை குடத்தை
நான் உன்கூட ஊற சுத்த
வாங்குவேன் கடத்த

ஜோரா பேஜாரா
உன் லவ்வ குடுத்த
ஏண்டி தந்து புட்டு
தள்ளி போறா
குளுரு ஜுரத்த

ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
ஹேய் ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
ஹேய் ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
ஹேய் ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்குஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

ப்லோவ்வான உன் சிரிப்பு
ஸ்லோவ்வா தெரிது எதிருல
ஷோவாக சொக்க வச்சு
சொலிஜவான நடையில

தாவி கட்டிக்கடி
உனக்கு என்னைக்கும் தடையில்ல
ஆவியே மயங்குதடி
கல்திகம்மா மடியில்ல

தட்டிவுட நீயும்
லேசு பட்ட பிகர் இல்ல
ஆட்டிவிடும் ஆளு
எனக்கு பிபி சுகர் இல்ல

எதிர நிக்கிற மைனா
கண்ணும் கூசும் கலருல
என் மாமா உனக்கு நைனா
நான் டைட்டா குடிச்ட்டு ஒளருல

சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு
ஹேய் சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *