அழகு அழகு அழைக்குது பாடல் வரிகள்

Movie Sangathamizhan
படம் சங்கத்தமிழன்
Music Vivek – Mervin
Lyrics Madhan Karky
Singers         Mervin Solomon,
Sujatha Mohan
Year 2019

கண்ணுக்குள்ள ஏய் பட்டாம்பூச்சி சிரிக்குது
நெஞ்சுக்குள்ள அது குட்டி ரெக்க விரிக்குது
கண்ணுக்குள்ள ஏய் பட்டாம்பூச்சி சிரிக்குது
நெஞ்சுக்குள்ள அது குட்டி ரெக்க விரிக்குது

காணும் யாவிலும் இன்பம்
கரைந்தே போகுது நெஞ்சம்
என் உள்ளங்கையிலே
என் புன்னகைகளா

கேட்க்கும் யாவிலும் தாளம்
அசையும் யாவிலும் நடனம்
என் சுவாச சாலையில்
ஒரு வாச திருவிழா

காதோடு கதை பேசும் காற்று
காலோடு உரையாடும் தூசு
யாரின் பேச்சை நான் கேட்க போகிறேன்
நில் என்று அழைக்கின்ற பூக்கள்
வா என்று இழுக்கின்ற தோழன்
யாரின் பேச்சைத்தான் நான் கேட்பதோ

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
அழகு அழகு
அழகு அழகு அழைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
சிறகு சிறகு
புதிய சிறகு முளைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
அழகு அழகு
அழகு அழகு அழைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
சிறகு சிறகு
புதிய சிறகு முளைக்குது

காணும் யாவிலும் இன்பம்
கரைந்தே போகுது நெஞ்சம்
என் உள்ளங்கையிலே
என் புன்னகைகளா

கேட்க்கும் யாவிலும் தாளம்
அசையும் யாவிலும் நடனம்
என் சுவாச சாலையில்
ஒரு வாச திருவிழா

காதோடு கதை பேசும் காற்று
காலோடு உரையாடும் தூசு
யாரின் பேச்சை நான் கேட்க போகிறேன்
நில் என்று அழைக்கின்ற பூக்கள்
வா என்று இழுக்கின்ற தோழன்
யாரின் பேச்சைத்தான் நான் கேட்பதோ


காற்பதனிக்குள்ளே
ஒரு பூவை போலே வாழ்ந்தேன்
மிச்சம் மீதி வாழ
நான் வீதி வந்தேனே

வத்தி பெட்டிக்குள்ளே
ஒரு வானம் இங்கு கண்டேன்
தோசை கல்லின் மேலே
நான் பாசம் கண்டேனே

கண்ணுக்குள்ள ஏய் பட்டாம்பூச்சி சிரிக்குது
நெஞ்சுக்குள்ள அது குட்டி ரெக்க விரிக்குது
தட்டவில்ல என் உலகமே தொறக்குது
பிச்சிகிட்டு பறக்குதடா

கண்ணுக்குள்ள ஏய் பட்டாம்பூச்சி சிரிக்குது
நெஞ்சுக்குள்ள அது குட்டி ரெக்க விரிக்குது
தட்டவில்ல என் உலகமே தொறக்குது
பிச்சிகிட்டு பறக்குதடா

வேறேதும் என் நெஞ்சிக்கு வேண்டாமடா
கை கோர்த்து இச்சிற்றுண்டம் காண்போமடா
வால்மீனை நான் வான் விட்டு வீழ்ந்தேனடா
ஓர் நாளில் நான் என் ஆயுள் வாழ்ந்தேனே உன்னாலடா

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
அழகு அழகு
அழகு அழகு அழைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
சிறகு சிறகு
புதிய சிறகு முளைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
அழகு அழகு
அழகு அழகு அழைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
சிறகு சிறகு
புதிய சிறகு முளைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
அழகு அழகு
அழகு அழகு அழைக்குது

தித்தின தத்தின
தித்தின தத்தின
சிறகு சிறகு
புதிய சிறகு முளைக்குது


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *